เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดนตรีเทิดไท้คีตราชัน”องค์พ่อหลวง”ของปวงชน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯจากที่ประดิษฐานมอบให้ นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯขึ้นประดิษฐาน บนรถอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ และเคลื่อนขบวนสู่สนาม ไอ-โมบายสเตเดี้ยม สถานที่จัดงาน โดยมี นายยุทธชัย พงศ์พณิช นายเติมเขต กีรติมาศ รองนายกเทศมนตรี นายธนะวรรธณ์ อัครวงศ์ฐากูร ประธานสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กลุ่มรักบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และครูในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมในพิธี

“มหกรรมเพลงเทิดไท้คีตราชัน” ประกวดวงดนตรีคอมโบ้ พร้อมหางเครื่อง จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 และเมื่อปี 2554  “ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับวงที่ชนะเลิศ ประเภท ก จะได้รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท 


ภาพข่าวโดย… เทศบาลเมืองบุรีรัมย์