เปิดใช้งานผ่านมาหลายปี แต่ยังไม่มีเวลาได้รีวิว สถานที่สำคัญทางราชการแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ทุกท่านได้ชมกัน วันนี้ถือโอกาสนำภาพความยิ่งใหญ่และสวยงานของ “ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์” มาให้ชมกัน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ปู่ชัย (นายชัย ชิดชอบ) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ปู่จิ้น (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) ในขณะนั้น ร่วมเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์แห่งใหม่ บนพื้นที่ 400 ไร่ แทนอาคารหลังเดิม งบประมาณกว่า  485 ล้านบาท  แทนอาคารศาลากลางหลังเดิม มีสภาพทรุดโทรม ก่อสร้าง และใช้งานมานานกว่า 42 ปี โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจากทุกทั้ง 23 อำเภอ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์กว่า 20,000 คน

ทั้งนี้ เนื่องจากอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิม ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 นับรวมอายุการก่อสร้างแล้วเป็นเวลาประมาณ 42 ปีเศษ เมื่อปี พ.ศ.2519 รัฐบาลสมัย นายพิชัย รัตตกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 350 ล้านบาท แต่คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรมีนายอดุล วิเชียรเจริญ เป็นประธานคณะกรรมาธิการในสมัยนั้น มาดูผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว ไม่ผ่าน จึงทำให้งบประมาณตกไป

ในปี พ.ศ.2537 กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ตั้งศูนย์ราชการจังหวัด โดยเลือกต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิมเป็นศูนย์ราชการ หรือจัดหาพื้นที่สำหรับสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ ซึ่งคณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการของจังหวัด มีมติให้จัดหาที่ดินก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ โดยเลือกที่ดินสาธารณประโยชน์โคกเขากระโดง ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัด

 ต่อมาในปี พ.ศ.2540 ได้มีผลักดันงบประมาณจนได้รับอนุมัติงบประมาณต่อเติมและปรับปรุงศาลากลางจังหวัดหลังเก่า จำนวน 78 ล้านบาท แต่จังหวัดได้ขอปรับแผนการดำเนินงาน ตามโครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในบริเวณศาลากลางหลังเดิม เป็นการก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่สงวนเลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดง

ผลจากการศึกษาความเหมาะสมที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนั้น ได้เสนอให้มีการจัดระบบศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ในพื้นที่ดังนี้ คือ ศูนย์ราชการหลัก ให้ตั้งที่ที่ดินราชพัสดุบริเวณศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน ศูนย์ราชการรอง ให้ตั้งที่ที่ดินราชพัสดุบริเวณสถานรทดลองพืชสวนบุรีรัมย์ และพื้นที่สำรองสำหรับรองรับหน่วยงานราชการในอนาคต ให้ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์โคกเขาน้อย แปลงติดถนนบุรีรัมย์-ห้วยราช ที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปัจจุบัน

ต่อมาในปี พ.ศ.2547 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิม เป็นอาคารสูง 5 ชั้น จำนวน 129 ล้านบาทเศษ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ต่อมาจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ขอปรับแผนการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่ เนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างตามข้อเสนอของผลการศึกษาความเหมาะสม หน่วยงานอื่นได้ใช้ประโยชน์ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ ได้มีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดงแห่งนี้ ซึ่งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดหลังเดิมประมาณ 6 กิโลเมตร ในพื้นที่ 400 ไร่ เป็น “ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์”

สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณให้จังหวัด ทำการก่อสร้างศูนย์ราชการเป็นลักษณะอาคารจัตุรมุข 4 ชั้น พร้อมหอประชุมขนาดความจุ 1,000 คน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 485,880,000 บาท ผูกพัน 3 ปี โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 30 ธนวาคม 2553 และกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 13 ธันวาคม 2556

หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการประชาชน

ภาพศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่า กำลังจะถูกปรับปรุง ให้เป็นสูนย์การเรียนรู้เยาวชนสร้างสรรค์ TK Park จังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งเรียนรู้ชั้นนำระดับประเทศ ห้องบุรีรัมย์ พาโนรามา โรงภาพยนต์ 270 องศา ฯลฯ

ที่มาข้อมูล : สำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์