ยิ่งใหญ่ 9 วัน 9 คืน งานกาชาดบ้านใหม่ไชยพจน์

ขอเชิญเที่ยวกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 2561
ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-14 ธันวาคม 2561
– ชมการแสดง พิธีเปิด แสง สี เสียง ตระการตา
– ชมสินค้า OTOP ประจำท้องถิ่นในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
– ชมการแข่งขันกีฬามวยไทย เซปักตะกร้อ ฟุตซอล
– มีเครื่องเล่นสวนสนุกมากมาย

การแสดงภาคกลางคืน

วันที่ 6 ธันวาคม 2561พบกับ “คอนเสิร์ต เด่นชัย-แพรวพราว”

วันที่ 7 ธันวาคม 2561พบกับ “คอนเสิร์ต ชัย-แก้มใส”

วันที่ 8 ธันวาคม 2561พบกับ “คอนเสิร์ต เต้ย-ยุ้งยิ่ง”

วันที่ 9 ธันวาคม 2561พบกับ “คอนเสิร์ต รถแห่พลังหนุ่ม”

วันที่ 10 ธันวาคม 2561พบกับ “คอนเสิร์ต วงพัทลุง”

วันที่ 11 ธันวาคม 2561พบกับ “คอนเสิร์ต เพชรมายา”

วันที่ 12 ธันวาคม 2561พบกับ “คอนเสิร์ต บิ๊ก ภคพล”

วันที่ 13 ธันวาคม 2561พบกับ “คอนเสิร์ต เบียร์ หลานย่า”

วันที่ 15 ธันวาคม 2561พบกับ “คอนเสิร์ตหมอลำเสียงอิสาน”