>>หากย้อนกลับไปมีปี 2557 สนามบินบุรีรัมย์ มีเพียงสายการบินเดียวที่ให้บริการ คือสายการบินนกแอร์ เส้นทางกรุงเทพ-บุรีรัมย์ จากเริ่มต้น 3 เที่ยวบิน/ต่อสัปดาห์ จำนวนผู้โดยสารรวมทั้งปี 17,431 คน ซึ่งกรมการบินพลเรือนได้เปิดเผยข้อมูลดังนี้

4

1.2

1.3

1.4

1.5

 

ขอบคุณข้อมูลโดย…. กรมการบินพลเรือน