การบินไทย เที่ยวบินที่ 311 เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศของไทยที่ประสบอุบัติเหตุชนภูเขาขณะกำลังลดระดับ เตรียมร่อนลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ผู้โดยสารจำนวน 99 คน และลูกเรือ 14 คน เสียชีวิตทั้งหมด

ผลการสอบสวนสาเหตุการตก สรุปว่าเกิดจากความผิดพลาดของระบบบังคับการบินบนเครื่อง ความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างนักบินและเจ้าหน้าที่หอบังคับการบินเป็นภาษาอังกฤษ ความไม่ชำนาญของเจ้าหน้าที่ และความพร้อมของท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน ที่ไม่ได้ติดตั้งเรดาร์ ประกอบกับเป็นช่วงที่สภาพอากาศปิด ทัศนวิสัยค่อนข้างแย่ถึงแย่มาก ทำให้นักบินบินหลงทิศขึ้นเหนือไปอีก 35 กม. จากสนามบินตรีภูวัน และชนเข้ากับภูเขาในความสูง 11,500 ฟุต

ภายหลังอุบัติเหตุ การบินไทยได้เปลี่ยนรหัสของเที่ยวบิน กรุงเทพ-กาฐมาณฑุ เป็น TG319/320 ใช้เครื่องโบอิง 777-200

การบินไทย เที่ยวบินที่ 311
เหตุการณ์
วันที่ 31 กรกฎาคม 2535
สาเหตุ เครื่องบินชนภูเขาขณะกำลังลดระดับ
สถานที่ อุทยานแห่งชาติลังตัง ประเทศเนปาล
จาก ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
จุดหมาย ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน กาฐมาณฑุ
เสียชีวิต 113
เจ็บ 0
เครื่องบิน
 ชนิด แอร์บัส A310-304
ผู้ควบคุม การบินไทย
ทะเบียน HS-TID
ชื่อ บุรีรัมย์ (Buri Ram)
ผู้โดยสาร 99
ลูกเรือ 14
ผู้รอดชีวิต 0

ผู้โดยสาร

อนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ผู้เสียชีวิตทั้ง 113 คน

เหตุการณ์จำลองนี้ ได้ถูกจำลองขึ้นจากเหตุการณ์เครื่องบินของการบินไทยเที่ยวบินที่ TG311 ซึ่งเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล และได้ตกลงด้วยสาเหตุ CFIT (Control Flight Into Terrain) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2535 อนึ่งเหตุการณ์จำลองนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา safety ในการเรียนหลักสูตร CPL ของโรงเรียนการบิน BAC ซึ่งทางกลุ่มผู้จัดทำไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรื้อฟื้นเหตุการณ์ดังกลาวเพื่อกล่าวโทษใคร หากแต่ทางกลุ่มได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงความผิดพลาดต่างๆของเหตุการณ์ และเป็นกรณีศึกษาสำหรับผู้สนใจเท่านั้น

คลิปเหตุการณ์จำลอง

ที่มาข้อมูล//วิกิพีเดีย