รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตรวจติดตามการจัดแข่งขันมอเตอร์จีพีที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ (17 ก.พ. 61) นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาตรวจติดตามการเตรียมจัดแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก ในช่วง Winter Test ที่จังหวัดบุรีรัมย์

โดยร่วมประชุมกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เพื่อตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมระดับภูมิภาคในการรองรับการจัดการแข่งขัน MotoGP สนามที่ 15 ในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2561

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของจังหวัด เพื่อรองรับการแข่งขัน รวมทั้งการบริการ การดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงดังกล่าว

 

ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมากเป็น 100,000 คน ทั้งทางด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ที่พัก ร้านอาหาร การบริการสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนการเตรียมบุคลากรในด้านต่างๆ

 

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำเสนอความต้องการของจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล อาทิ การจัดขบวนรถไฟเฉพาะกิจกรุงเทพ-บุรีรัมย์ MotoGP Speed Train , เสนอยกระดับสนามบินศุลกากร เพื่อความสะดวกในการขนส่ง การเพิ่มเที่ยวบิน charter flight เพื่อรองรับผู้โดยสารให้มากขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักแข่งรถระดับโลก โมโตจีพี จำนวนกว่า 20 คน ได้เดินทางมาเข้าร่วมทดสอบสนามแข่งในช่วงปิดฤดูกาล (Winter Test) ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้

 

โดยทางสนามฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงการทดสอบสนาม โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์