รองนายกรัฐมนตrรีลงพื้นที่ตรวจสภาพหนองน้ำขุ่นบุรีรัมย์หลังเสนอของบขุดลอกและทำคลองเชื่อม 10 ล้านแก้ภัยแล้ง

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสภาพหนองน้ำขุ่น อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ที่จังหวัดเสนอของบขุดลอกและทำคลองเชื่อม 10 ล้าน  แก้ปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือชาวบ้าน เกษตรกร ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตลอดทั้งปี  พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการผันน้ำที่ขอรับการสนับสนุนเมื่อปี 59
รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสภาพหนองน้ำขุ่น อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ที่จังหวัดเสนอของบขุดลอกและทำคลองเชื่อม 10 ล้าน แก้ปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือชาวบ้าน เกษตรกร ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตลอดทั้งปี พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการผันน้ำที่ขอรับการสนับสนุนเมื่อปี 59

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสภาพหนองน้ำขุ่น อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ที่จังหวัดเสนอของบขุดลอกและทำคลองเชื่อม 10 ล้าน แก้ปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือชาวบ้าน เกษตรกร ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตลอดทั้งปี พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการผันน้ำที่ขอรับการสนับสนุนเมื่อปี 59

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสภาพหนองน้ำขุ่นบุรีรัมย์หลังเสนอของบขุดลอกและทำคลองเชื่อม 10 ล้านแก้ภัยแล้ง
รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสภาพหนองน้ำขุ่นบุรีรัมย์หลังเสนอของบขุดลอกและทำคลองเชื่อม 10 ล้านแก้ภัยแล้ง

(11 ม.ค.59) พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการผันน้ำหนองน้ำขุ่น ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสนอของบประมาณดำเนินการขุดลอกและทำคลองเชื่อมปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ขณะผู้นำท้องถิ่นได้รายงานข้อมูลสภาพปัญหา และแนวทางบริหารจัดการน้ำในโครงการดังกล่าว สำหรับหนองน้ำขุ่นดังกล่าวปัจจุบันมีความลึกประมาณ 1 เมตร สามารถจุน้ำได้ 60,000 ลูกบาศก์เมตร ไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี จึงได้เสนอของบประมาณเพื่อมาดำเนินการขุดลอกหนองน้ำขุ่นดังกล่าวให้ลึกกว่าเดิมอีก 2.50 เมตร และวางระบบท่อลอดเป็นคลองเชื่อมผันน้ำจากห้วยเสว ระยะทาง 5.30 เมตร เชื่อว่าหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถจุน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก 120,000 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณความจุเดิม 60,000 ลูกบาศก์เมตร รวมเป็นปริมาณความจุ 180,000 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยปีละ 100,000 ลูกบาศก์เมตร หากดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะมีประชาชนในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน มี บ.หนองน้ำขุ่น ม.5 , บ.หนองน้ำใส ม.6 และ บ.หนองน้ำใส ม.9 รวมกว่า 1,000 ครัวเรือน ที่จะได้รับประโยชน์มีน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปี

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสภาพหนองน้ำขุ่นบุรีรัมย์หลังเสนอของบขุดลอกและทำคลองเชื่อม 10 ล้านแก้ภัยแล้ง
รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสภาพหนองน้ำขุ่นบุรีรัมย์หลังเสนอของบขุดลอกและทำคลองเชื่อม 10 ล้านแก้ภัยแล้ง

ต่อจากนั้นรองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการผันน้ำลำปลายมาศ-อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก ต.หนองโบสถ์-ต.นางรอง อ.นางรอง ที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านมาดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วย

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์