รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงานย่อยเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ของจังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้(23 เม.ย. 61) ที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย

เพื่อเตรียมความพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีกำหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 

ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานด้านจัดเตรียมข้อมูลการประชุม ครม. การดูงาน การตรวจติดตามโครงการ และตรวจเยี่ยมพื้นที่ คณะทำงานด้านสถานที่ คณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

คณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาแหล่งน้ำ และการคมนาคมขนส่ง และคณะทำงานด้านการเปิดจุดผ่านแดนถาวร

ทั้งนี้ นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยงข้องเร่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน พร้อมจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ

ตลอดทั้งสถานที่ต่างๆให้มีความพร้อม เพื่อจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานชุดใหญ่ และนำข้อมูลโครงการแผนงานต่างๆ เข้าเสนอต่อที่ประชุม ครม. ที่จะจัดขึ้น ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์