จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ พร้อมเตรียมผนวกเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

วันนี้ (๒๐มค.๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการจัดไม้ทำลายป่า จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า หัวหน้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และนายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม

นายประภาส รักษาทรัพย์ กล่าวว่า กรณีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของทางราชการบริเวณบ้านซับคนิง และอ่างซับหินเพลิง ซึ่งมอบหมายให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน.จ.บร.) ดำเนินการ พบมีการบุกรุก ๑๐ รายที่ยังแก้ไขปัญหายังไม่ได้ นอกนั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อน ซึ่งผู้บุกรุกได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ จะได้ใช้วิธีปฏิบัติจากการขอให้ผู้บุกรุกออกไปจากพื้นที่เอง หากไม่ปฏิบัติตามก็จะนำเอาวิธีทางกฎหมายมาใช้บังคับต่อไป

นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการขับเคลื่อน(Road Map) พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ พบว่ามีแกนนำชาวบ้านเรียกร้องให้จังหวัดจัดที่ทำกินให้แก่ราษฎร และพื้นที่ดังกล่าวเป็นลักษณะไข่แดงยากต่อการควบคุมดูแล มีบางส่วนที่ทางราชการได้ผ่อนผันให้อยู่ทำกินต่อได้ และบางส่วนที่อนุญาตให้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จก็ต้องย้ายออกจากพื้นที่ไป ขณะเดียวกันส่วนราชการที่รับผิดชอบได้เข้าไปอบรมสร้างทำความเข้าใจแก่ราษฎร พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ พร้อมนี้จังหวัดฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่เพื่อเตรียมผนวกเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ต่อไป

12525227_574491676040478_2908016826293287355_o

12622192_574491772707135_2423126033157344595_o

12513507_574491702707142_2373407016140087900_o

ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์