รมว.กระทรวงคมนาคม เปิดทางหลวงหมายเลข 24 เชื่อมอีสานใต้ – ตะวันออก-อาเซียน พร้อมจัดแข่งขันจักรยาน ปั่นวัดใจ พิชิตเขาพนมรุ้ง

(26 ก.พ) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดถนนทางหลวงหมายเลข 24 (อ.นางรอง- อ.ปราสาท) พร้อมจัดแข่งขันจักรยาน ปั่นวัดใจทางหลวงหมายเลข 24 พิชิตเขาพนมรุ้ง ระยะทาง 92 กม. มีนักปั่นจักรยาน ร่วมแข่งขันกว่า 3,000 คน

กรมทางหลวงได้ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.สีคิ้ว-อุบลราชธานี ตอน อ.นางรอง – อ.ปราสาท ระยะทางรวมกว่า 66 กม. มีจุดเริ่มต้นที่ เริ่มจากกิโลเมตรที่ 73+283 บริเวณแยกถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปสิ้นสุดที่กิโลเมตร 140 ตำบลวังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานทางชั้นพิเศษจากเดิม 2 ช่องจราจรไปกลับ เป็น 4 ช่องจราจร

ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ด้านซ้ายทางก่อสร้างคันทางใหม่ 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร ช่วงจุดตัดทางแยกทำการก่อสร้างเป็นแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 25 ซม. งบประมาณในการก่อสร้าง 1,976 ล้านบาท

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.สีคิ้ว – อุบลราชธานี เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างขยายทาง 4 ช่อง จราจรระยะที่ 2 ของกรมทางหลวงระยะทาง รวม 160 กม. กรมทางหลวงแบ่งการก่อสร้างเป็น 7 ตอนผ่านพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ

ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 3 ตอน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ตอน คาดว่าจะแล้วเสร็จตลอดสายในปี 2562 ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสาย จะทำให้ทางหลวงหมายเลข 24 เป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์แบบของภาคอีสานตอนใต้ และเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรโดยการระบายปริมาณการจราจรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อีสานใต้)สู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และไปสู่ภาคตะวันออก ทำให้การสัญจรไป-มา ของประชาชนสะดวก ปลอดภัย


ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์