เฮกันอีก!! รัฐเตรียมแจกบัตรสวัสดิการรัฐเพิ่มอีก 3.1 ล้านบัตร เริ่มใช้ได้ 1 ม.ค 62
——————————
ตามที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนในรอบปกติได้

ขณะนี้กระทรวงการคลัง ได้สรุปผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมจำนวน 3.1 ล้านคน

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้ว ผ่านทาง 3 ช่องทาง ดังนี้

1. เว็บไซต์ epayment ด้วยการพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไปในระบบ

2. Call Center ของ 3 หน่วยงาน ได้แก่
– ทีมไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย โทร. 02 6298306-14 ต่อ 503 และ 504
– กรมบัญชีกลาง โทร. 02 1092345
– สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02 2739020 ต่อ 3224, 3279, 3244, 3236, 3256 และ 3215

3. ตรวจสอบรายชื่อจากการติดประกาศในพื้นที่ของทีมไทยนิยม ยั่งยืน

สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ จะสามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2561 และเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ข่าวโดย // สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4