กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเข้าศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างโดยภาคเอกชนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น กระจายรายได้สู่ชุมชน

*****วันนี้(03 มี.ค. 59) เวลา 09.30 น. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำโดย ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยลัยธรรมศาสตร์ นำบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย

ผู้บริหารองค์การภาครัฐ ท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 200 คน เข้าศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนสร้างขึ้น ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ที่สนามฟุตบอลไอโมบายสเตเดี้ยม และสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ที่พลิกเมืองบุรีรัมย์จากที่เคยติดอันดับยากจนติดอันดับประเทศ เป็นทางผ่าน ไม่มีใครอยากแวะเวียน กลายเป็น 1 ใน 5 จังหวัด

ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติต้องการเดินทางไปเพื่อชมกีฬามาตรฐานระดับโลก มากกว่าปีละ 2 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว มากกว่า 2,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาจังหวัด ให้ชุมชนได้รับประโยชน์สอดรับกับการท่องเที่ยวกีฬามาตรฐานโลก

 

สนาบบินบุรีรัมย์ขยายตัวทุกสถิติ1แสนคน

*****นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การท่องเที่ยวจะประสบความสำเร็จได้ภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนต้องร่วมมือกัน เมื่อภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน ภาครัฐต้องหนุนเสริมให้ทัน และเดินไปพร้อมกัน ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่เมืองกีฬามาตรฐานโลก ใน 9 ด้านได้แก่

  • ความพร้อมในด้านการแพทย์ สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
  • ร้านค้า อาหารที่ได้มาตรฐาน
  • ระบบสาธารณูปโภค น้ำ ไฟฟ้า ถนน คมนาคมทางบก ทางอากาศเพียงพอ ปลอดภัย
  • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • พัฒนาของที่ระลึกสินค้าประณีต เพิ่มช่องทางการตลาดที่เหมาะสม
  • จัดโซนนิ่งสถานบริการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
  • พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สร้างอัตลักษณ์ของคนบุรีรัมย์
  • มีระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวครบวงจรผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นต่างๆ
  • พัฒนาส่งเสริมโรงแรมที่พักให้ได้คุณภาพมีมาตรฐานสากล

จากการพัฒนาดังกล่าวก็ได้มีนักลงทุนต่างๆเกิดความไว้วางใจหันมาลงทุนทำธุรกิจที่บุรีรัมย์จำนวนมาก เกิดการจ้างงาน แรงงานคืนถิ่น มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน

ไอโมบายสเตเดี้ยม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด Buriram united

*****ในขณะนี้ทางจังหวัดบุรีรัมย์กำลังยกระดับหมู่บ้านท่องเที่ยวต่างๆ ให้สามารถรองรับ ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา ไม่เฉพาะช่วงเทศกาลหรืองานประจำปี

ซึ่งในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาความเร็วจะมีนักกีฬา ทีมช่าง ผู้สนับสนุน ผู้ติดตาม บริษัทค่ายรถยนต์ต่างๆที่มีชื่อเสียงเข้าไปพัก ใช้จ่ายในจังหวัดไม่ต่ำกว่า 3 วัน

ซึ่งกลุ่มนี้ก็มีความต้องการที่เดินทางไปชม เลือกซื้อสินค้าชุมชน ดูวิถีชีวิต ชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเทียวทางอารยธรรมขอมในจังหวัดบุรีรัมย์ เกิดการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น มีเงินหมุนเวียนภายในจังหวัด

สายตะกู บุรีรัมย์

 

*****นอกจากนั้นแล้วจังหวัดบุรีรัมย์ยังมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าเตรียมยกระดับจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จากนครวัด นครธมเพียง 193 กิโลเมตร /เตรียมยกระดับสนามบินพาณิชย์ /พัฒนาเส้นทางคมนาคม/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่รอบนอกอย่างต่อเนื่องให้มีศักยภาพ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดมากขึ้นด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์