บุรีรัมย์ – ประชาชนและนักท่องเที่ยวพาครอบครัวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาว สูดกลิ่นอายธรรมชาติและชมทะเลหมอกปกคลุมผืนป่าดงใหญ่-เทือกเขาบรรทัดอันซับซ้อนสวยงาม บนลานหินหน้าผาสูงจุดชมวิว “ผาแดง” ช่วงหยุดยาวคึกคัก ขณะท่ อบต.เร่งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

558000012312701

558000012312702

ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์และต่างจังหวัดได้พาครอบครัวเดินทางขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาว สูดกลิ่นอายธรรมชาติ ชมดวงอาทิตย์ตก และชมทะเลหมอกปกคลุมผืนป่าธรรมชาติอันกว้างใหญ่สวยงามของเทือกเขาบรรทัด และป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่

บนลานหินหน้าผาสูงจุดชมวิว “ผาแดง” บริเวณเขตติดต่อระหว่าง ต.ทับลาด อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว กับบ้านหนองเสม็ด ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ในช่วงหยุดยาวกันอย่างต่อเนื่อง

โดยขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองกำลังพัฒนาปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอ และจังหวัด เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำหาดทรายเทียมเขื่อนลำนางรอง ปราสาทหนองหงส์ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าระเริงร้อยรู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ และอนุสาวรีย์เราสู้ อนุสรณ์สถานวีรชนผู้กล้าด้วย

558000012312703

ด้านนายบุญธรรม คงสุขมาก นายก อบต.ลำนางรอง กล่าวว่า ปกติจุดชมวิว “ผาแดง” ดังกล่าวจะมีเพียงกลุ่มวัยรุ่นและชาวบ้านในพื้นที่ เดินทางเข้ามาเที่ยวชมเท่านั้น แต่ปัจจุบันเริ่มมีนักท่องเที่ยวจากนอกพื้นที่แวะเวียนเข้ามาชมวิวสูดกลิ่นอายธรรมชาติ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างต่อเนื่อง

ในเบื้องต้นทาง อบต.ได้มีการปรับภูมิทัศน์ ทำป้ายจุดชมวิว จุดทิ้งขยะ และปลูกต้นจันผารอบบริเวณดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งได้ทำเรื่องเสนอไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม

รวมถึงทำแผนเสนอจังหวัดเพื่ออนุมัติจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาปรับปรุงให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเพราะนอกจากจะเป็นจุดชมวิวแล้ว เข้าไปอีกประมาณ 500 เมตรจะมีถ้ำค้างคาว และน้ำตก 3 ชั้นให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วย

558000012312704

ดังนั้น เชื่อว่าหากได้รับจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาทั้งถนนเข้าออก ติดตั้งไฟส่องสว่าง และภูมิทัศน์โดยรอบแล้วจะมีความสวยงามไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

558000012312705