เป็นที่น่ายินดี สำหรับสถาบันการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ บ้านเราที่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ข่าวเตรียมเปิดคณะใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3 /2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559                                                       กลุ่มงานภารกิจพยาบาลโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ประสานกับหน้าภาควิชาสาธารณสุขชุมชน  มหาวิทยาลัยราชฏบุรีรัมย์ หาแนวทางจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ แต่มีประเด็นปัญหาคือไม่มีสถาบันพี่เลี้ยงรับรอง โดยสถาบันพี่เลี้ยงต้องตั้งคณะพยาบาลศาสตร์มาแล้ว 20 ปี ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการประสานงานกับ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

ทั้งนี้ต้องรอติดตามความคืบหน้าต่อไป และขอให้ดำเนินการเปิดคณะใหม่ได้โดยเร็ว เพื่อเป็นตัวเลือกให้ลูกหลาน ชาวบุรีรัมย์ ได้เลือกเรียนใกล้บ้าน

270736-53eb5df1a528d

 

12316525_519685731534004_7685832104667202540_n

อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ เตรียม พร้อมรองรับการเปิดคณะใหม่

 

13607877_638593816290326_1334308460_n

 

http://www.brh.go.th:82/bhos_new/book/32559.pdf