เทศกาลทิวลิปบาน ณ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ตลอดเดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 ณ เพ ลา เพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการจัดแสดงโชว์ดอกไม้เมืองหนาว ที่รวบรวมความสวยงามของพันธุ์ไม้เมืองหนาวหายาก ท้าทายสภาพภูมิอากาศ มาจัดแสดงในพื้นที่อีสานใต้ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอุณหภูมิแบบเมืองไทยจะปลูกได้อย่างสวยงาม เช่น ทิวลิป, ลิลลี่, ลาเวนเดอร์, บีโกเนีย, ไซคาเมน, ฮอลลิฮ็อก

ชมและสัมผัสพรรณไม้ผ่านการจำลองแนวคิดต่างๆ ใน 6 โซน ได้แก่

อาคารที่ 1 ชมการจัดแสดงพรรณไม้ตามฤดูกาล (ดอกทิวลิป HOLLAND ตลอดเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561)

อาคารที่ 2 ชมกล้วยไม้หลากสายพันธุ์ในแนวคิดเรื่อง “กินรี”

อาคารที่ 3 ชมพันธุ์เฟิร์นสกุลต่าง ๆ ในแนวคิดเรื่อง “ป่าดึกดำบรรพ์”

อาคารที่ 4 ชมสัปปะรดสีนานาพันธุ์ ในแนวคิด “สีสันแห่งธรรมชาติ

อาคารที่ 5 ชมพืชทะเลทราย ในแนวคิด “มหาปิรามิด”

อาคารที่ 6 ชมศิลปะอีสานใต้ ในแนวคิดการ “พันธุ์ไม้เขตร้อน”

ชมแปลงสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่เป็นจุดเพาะเลี้ยงพรรณไม้ดอกนานาชนิด

เครดิต: https://www.facebook.com/PlayLaPloen/