รายงานพิเศษ : จิตอาสา…ตั้งมั่น ตั้งใจ…ทำความดีถวายพ่อหลวง

“…สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่…” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระราชทานเพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ 36 ปี ของสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2538 นั้น สะท้อนผ่านการทำหน้าที่ของเหล่าจิตอาสาทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ที่ผ่านมา ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจอย่างไรนั้น ติดตามได้จากรายงาน

ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ผ่านมานั้น สร้างความเสียใจและความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อปวงชนชาวไทย ที่สูญเสียพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนเหนือเกล้า

เห็นได้จากภาพประชาชนเรือนแสนที่ร่วมส่งเสด็จองค์ราชันสู่สวรรคาลัยด้วยใจแห่งความจงรักภักดีเต็มพื้นที่ท้องสนามหลวง นอกจากประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยแล้ว บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ


โดยตั้งมั่นใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเพื่อส่วนรวมนั้น ก็คือเหล่าจิตอาสา ที่ยังคงมุ่งทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เช่น นายศรัญยู เชี่ยวชาญ หนึ่งในทีมหน่วยแพทย์กู้ชีวิตจากวชิรพยาบาล กล่าวด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนเพื่อพ่อหลวง

ไม่ต่างจาก ร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์ เพชรสงค์ รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ที่กล่าวด้วยความภูมิใจในการทำหน้าที่ดูแลประชาชน ในฐานะตำรวจของพระราชา เช่นเดียวกับ นางอาภรณ์ สุ่นประสิทธิ์ ครูจากโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

ซึ่งเดินทางมาด้วยใจรักยิ่งต่อพ่อหลวง และขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้บริการน้ำดื่มกับประชาชน บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง อีกหนึ่งจิตอาสา อย่างบุญชัย นิพัทธ์พันธุ์

ก็มาช่วยเป็นล่ามชี้แจงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และแนะนำการเดินทางให้กับประชาชนไปยังจุดต่าง ๆ ได้ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น ทั้งหมดนี้ แม้จะเป็นเพียงบุคคลเล็ก ๆ แต่กลับมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ เพราะทุกคนต่างมีความตั้งใจเดียวกันในการทำความดีเพื่อพ่อหลวง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จุฑามาส รักษาพันธุ์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ภาพจากคุณ : บุรีรัมย์ น่าอยู่