รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด

เขื่อนห้วยเมฆา อยู่ในอำเภอบ้านกรวด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเขื่อนที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนสร้างเพื่อ แผ่นดินอีสานตอนใต้ เป็นแอ่งน้ำในหุบเขาที่น่าชมอีกแห่งหนึ่ง

ซึ่งสามารถชมความงามของประตูเปิดปิดน้ำ ปล่อยน้ำลงลำรางรองรับส่งต่อสู่แผ่นดินเพื่อการเกษตรกรรม บริเวณนี้จะพบหินทรายก้อนใหญ่ สันนิษฐาน ว่าจะถูกนำไปสร้างปราสาทในเขตอีสานใต้ สวนป่าห้วยเมฆาและสวนป่ายูคาลิปตัส ก็อยู่ในบริเวณนี้ด้วย

 

รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด

 

นักท่องเที่ยวสามารถขับรถชมทัศนียภาพบริเวณสันเขื่อน หรือจะเดินเที่ยวชมทิวทัศน์ของเขื่อนที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาก็ได้ ด้านล่างของเขื่อนมีร้านอาหารไว้คอยบริการกันอยู่หลายร้านมีเมนูหลากหลาย

 

รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด

แต่ที่หนีไม่พ้นก็คงจะเป็นปลาแม่น้ำซึ่งถือว่าเป็นเมนูเด็ดของที่นี่ เมื่อมานั่งรับประทานอาหารรับลมเย็นสบายมองความสวยงามของธรรมชาติบริเวณรอบเขื่อนถือว่าลงตัวกันเป็นอย่างมาก

รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด

 

การเดินทาง

รถประจำทางที่ขนส่ง อ.ประโคนชัย เส้นทางบ้านกรวด ละหานทราย ระยะทาง 30 กิโลเมตร ไปยังบ้านสายตรี 4 ใต้ หมู่ 7 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร รถออกทุก 1 ชั่วโมง

 

รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด

อ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่บ้านสายตรีพัฒนา ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ที่ตั้งในแผนที่ 1: 50,000 ระวาง 5637 IV พิกัด 48 PTA 898 – 889

ก่อสร้าง พ.ศ. 2525 เสร็จ พ.ศ. 2525

การบริหารงานขึ้นอยู่กับงานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7

 

รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด

ขนาดของอ่างฯ

อาณาเขตรับน้ำฝน 21.00 กม.2

เนื้อที่เก็บกัก 688 ไร่

ความจุของอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก 4,600,000 ม.3

ความจุที่ Dead Storage 100,000 ม.3

 

รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด

อาคารหัวงาน

ทำนบดิน สูงสุด 16.40 ม.

ยาว 490 ม.

หลังทำนบดินกว้าง 6.00 ม.

ทางระบายน้ำล้น 22.00 ม.

OUTLET CONDUIT f 0.20 ม.

 

อาคารบังคับน้ำปากคลอง

ฝั่งซ้าย เป็น INTAKE f 0.50 ม. บังคับด้วยวาล์ว

ฝั่งขวา เป็น INTAKE f 0.50 ม. บังคับด้วยวาล์ว

 

รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด

ราคาระดับต่าง ๆ ที่สำคัญ (รสม.)

ระดับน้ำเก็บกัก + 250.50 (ปริมาณน้ำ 4,600,000 ม.3)

ระดับน้ำสูงสุด + 251.50 (ปริมาณน้ำ 6,670,000 ม.3)

ระดับ Dead Storage + 240.00 (ปริมาณน้ำ 100,000 ม.3)

ระดับสันทำนบดิน + 253.70

ระดับธรณี INTAKE ทั้ง 2 แห่ง + 240.80

ระดับธรณี OUTLET CONDUIT + 237.50

 

รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด

รายละเอียดคลองส่งน้ำ

– คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) ยาว 4.380 กม.

– คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ยาว 3.495 กม.

– คลองซอย 1L – RMC ยาว 2.945 กม.

 

รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด

 

อาคารประกอบในคลองส่งน้ำ

 

 

 

 

ที่

ชนิดอาคาร

จำนวนอาคาร  (แห่ง)

 

 

RMC

LMC

1L – RMC

1

อาคารลอดคลองส่งน้ำ

5

3

1

2

ท่อลอดถนน

5

3

3

ท่อส่งน้ำเข้านา

7

10

5

4

อาคารน้ำตก

5

3

5

สะพานน้ำ

1

6

อาคารรางเท

1

7

อาคารบังคับน้ำปลายคลอง

1

1

1

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

1. พื้นที่เพาะปลูก 3,200 ไร่

กลุ่มบริหารการใช้น้ำ จำนวน 1 กลุ่ม (กลุ่มพื้นฐาน 17 กลุ่ม) สมาชิก 137 ราย

2. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด

3. เพื่อการอุปโภค – บริโภค และเลี้ยงสัตว์

อ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา บ้านสายตรีพัฒนา ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด

ขอบุคณภาพจาก TRIP BY FAI สายบันเทิง