ลงโทษทันที!!! รถทัวร์หิ้วผู้โดยสารทิ้งบุรีรัมย์ ก.ส.ท.เตือนผู้ประกอบทำตามเงื่อนไข

กรมการขนส่งทางบก ลงโทษทันที!!! กรณีรถโดยสารให้ผู้โดยสารลงกลางทางที่ จ.บุรีรัมย์ ตรวจสอบเป็นรถที่ผิดกฎหมายและใบอนุญาตประกอบการขาดอายุ ยึดแผ่นป้ายและแจ้งยกเลิกใช้รถ ปรับผู้ประกอบการและไม่ต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ด้านพนักงานขับรถเปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท กำชับ!!! ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถสร้างมาตรฐานคุณภาพบริการทุกมิติ พบฝ่าฝืนลงโทษอย่างเข้มงวดจริงจังทุกกรณี

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีรถโดยสารไม่ประจำทางคันหมายเลขทะเบียน 30-2357 ชลบุรี ละทิ้งผู้โดยสารก่อนถึงจุดหมายปลายทาง โดยให้ลงระหว่างทางบริเวณศาลาพักคอยผู้โดยสาร บริเวณทางแยกบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 21.45 น. นั้น กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบข้อมูลรถโดยสารไม่ประจำทางคันที่เกิดเหตุหมายเลขทะเบียน 30-2357 ชลบุรี มีผู้ประกอบการขนส่งคือ บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จำกัด และโดยพนักงานขับรถคือ นายสุนทร วงศ์แสนสุข ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 ประเภททุกประเภท ฉบับที่ 2ชบ.00632/59 วันสิ้นอายุ 28 กรกฎาคม 2562 ออกให้โดยนายทะเบียนจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอศรีราชา เป็นพนักงานขับรถในวันเกิดเหตุได้ให้การว่า บริษัท กฤตพลทัวร์ จำกัด ได้ติดต่อจ้างเหมาใช้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางให้รับผู้โดยสารจากตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แต่เนื่องจากผู้โดยสารบนรถจะไปลงตามอำเภอต่างๆ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาก จนมีกลุ่มผู้โดยสารจำนวน 13 คนขอลงระหว่างทาง ณ ศาลาพักคอยผู้โดยสาร บริเวณทางแยกบุรีรัมย์เพื่อจะต่อรถไปเอง จึงได้ติดต่อประสานไปยังผู้ร่วมโดยสารในรถโดยสารคันดังกล่าว เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ซึ่งได้ให้การตรงกันกับผู้ขับรถ กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว แม้พนักงานขับรถไม่ได้มีเจตนาละทิ้งผู้โดยสาร แต่การให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนถึงจุดหมายปลายทางมีความผิดตามกฎหมาย จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมทั้งส่งตัวเข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการให้บริการ บันทึกประวัติผู้กระทำความผิดและกำชับตักเตือน เพื่อมิให้เกิดเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีก

อย่างไรก็ตาม ได้ทำการตรวจสอบรถที่นำมาใช้ในการขนส่งเพิ่มเติมพบว่า รถโดยสารไม่ประจำทางคันที่เกิดเหตุหมายเลขทะเบียน 30-2357 ชลบุรี เป็นรถที่สิ้นอายุภาษีตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2558 และผู้ประกอบการขนส่งคือ บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จำกัด ใบอนุญาตประกอบการขนส่งสิ้นอายุตั้งแต่เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2557 อยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตใหม่ กรมการขนส่งทางบกจึงได้เรียกผู้ประกอบการขนส่งมาดำเนินการเปรียบเทียบปรับทันทีเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ยกเลิกทะเบียน ยึดแผ่นป้ายเพื่อไม่ให้นำรถไปใช้ และชำระภาษีที่ค้างชำระพร้อมค่าปรับทั้งหมด และพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งฉบับใหม่ให้กับบริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จำกัด ในส่วนของกรณีพฤติกรรมของบริษัท กฤตพลทัวร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รวบรวมผู้โดยสารและจำหน่ายตั๋วเป็นรายบุคคล กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไป

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เตือนผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ด้านพนักงานขับรถต้องไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ และขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด พบฝ่าฝืนลงโทษหนักทุกกรณี ในส่วนของประชาชนแนะนำให้เลือกใช้รถโดยสารสาธารณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยกรมการขนส่งทางบกได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและเพิ่มจำนวนคู่สายโทรศัพท์สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
ภาพจาก manager online
ไทยรัฐออนไลน์