วันแรกของการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสรรหา เพื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง มีผู้มาสมัครจำนวน 1 คน

การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสรรหา เพื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จากคณะกรรมการสรรหาฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เริ่มวันนี้ 26 มี.ค 2561 เป็นวันแรก ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 เขตดุสิต และชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ มีผู้สมัครจำนวน 1 คน คือนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตอธิบดีกรมที่ดิน และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมราช อายุ 61 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังคงเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 9 เมษายนนี้ ตามกรอบเวลา 70 วัน ก่อนคัดเลือกให้เหลือว่าที่ กกต. จำนวน 5 คน และมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาอีก 2 คน จากนั้น สนช. จะตั้ง กรรมาธิการฯ ตรวจสอบความประพฤติและจริยธรรมตามขั้นตอนต่อไป

 

ภาพจากผู้จัดการออนไลน์
ภาพจากผู้จัดการออนไลน์

สำหรับนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีชื่อเล่นว่า “อู๊ด” เป็นบุตรคนที่ 7 ในบรรดาบุตรทั้งหมด 9 คนของ นายอินตาและนางทองนาค หินเมืองเก่า โดยครอบครัวถือได้ว่าค่อนข้างมีฐานะ โดยที่บิดาเป็นครูใหญ่

ชีวิตส่วนตัว สมรสกับ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า (นามสกุลเดิม บุญยงค์) มีบุตรสาว 2 คน

นายพีระศักดิ์เคยเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ทว่าไม่จบ เพราะได้เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา ขึ้นเสียก่อน ในปี พ.ศ. 2519 หลังเหตุการณ์ได้เข้าไปในป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) แต่อยู่ได้เพียง 6 เดือนเท่านั้นก็ออกมา เนื่องจากมีความขัดแย้งทางอุดมการณ์กับสมาชิกในพรรค

ต่อมาได้เข้าเรียนจนจบจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และต่อมาได้ศึกษาเพิ่มเติมต่อจนจบศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และศึกษาเพิ่มเติม อาทิ หลักสูตรการเมืองการปกครอง สำหรับผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า รับราชการในกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาโดยตลอด โดยเริ่มจากตำแหน่งปลัดอำเภอ และเลื่อนเป็นนายอำเภอ, ผู้ตรวจราชการกรม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายจังหวัดทางแถบภาคอีสาน

ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และในปี พ.ศ. 2553 ได้โยกย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในระหว่างนั้นเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานราชการระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ต่อมาเขาถูกโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร ตามลำดับ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันแรกของการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสรรหา เพื่อได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. มีผู้มาสมัครจำนวน 1 คน
วันแรกของการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสรรหา เพื่อได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. มีผู้มาสมัครจำนวน 1 คน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2557 – Order of the White Elephant – Special Class (Thailand) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาประมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

พ.ศ. 2552 – Order of the Crown of Thailand – Special Class (Thailand) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ข้อมูลอื่นๆ : วิกิพีเดีย