วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อาชีวะอาสาตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เทศกาลปีใหม่2561

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่2561 ณ.ปั๊มน้ำมัน เอ บี ปิโตรเลียม กม. 5 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม2560ถึง 3 มกราคม 2561


วันนี้ 28ธ.ค 60 เวลา 13.30 น.นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่2561 จัดโดยวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นายวรงค์ แก้วบุญเรือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม


สำหรับโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่2561จัดขึ้นเพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในการเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ


รวมถึงการให้บริการผู้ขับรถและผู้เดินทางที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางไกล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ร่วมกับขนส่งจังหวัด เปิดศูนย์อาชีวะอาสา ให้บริการตรวจสภาพ ซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนและผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันนี้ (28 ธ.ค. 60) เวลา 13.00 น. นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ภายในปั้มน้ำมัน เอ บี ปิโตรเลียม (ปตท.) กิโลเมตรที่ 5 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง บ้านกระสัง ต.กระสัง จ.บุรีรัมย์

เพื่อบริการและให้ความช่วยเหลือรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขัดข้องของเครื่องยนต์ ซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ตลอดทั้งนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นายวรงจ์ แก้วบุญเรือง รองผู้อำนวยการฯ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ให้การต้อนรับ และให้บริการประชาชน


นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ได้มอบหมายให้วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561

ซึ่งนอกจากเป็นช่วยเหลือซ่อมแซมยานพาหนะในการเดินทางแก่ประชาชนแล้ว ยังช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษาด้วยการปฏิบัติงานจริง การบูรณาการการทำงาน การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

ซึ่งในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อตรวจสภาพทั่วไปของยานพาหนะ ซ่อมบำรุง รวมทั้งการให้บริการข้อมูลเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก อาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินผ่าน หรือพักแวะที่จังหวัดบุรีรัมย์

โดยจะให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – ถึง 3 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 -00.30 น ภายในปั้มน้ำมัน เอ บี ปิโตรเลียม (ปตท.) กิโลเมตรที่ 5 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง บ้านกระสัง ต.กระสัง จ.บุรีรัมย์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์