ศูนย์หม่อนไหมบุรีรัมย์ได้รับงบกว่า 2.5 ล้านพัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมรูปแบบ SME

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ ได้รับงบจากกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์กว่า 2.5 ล้านบาทพัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมรูปแบบ SME เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกษตรกรที่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีรายได้เพิ่มขึ้น

(8 ก.ย.60) นายสุบรรณ โสภา ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (บุรีรัมย์) ได้ออกมาระบุว่า หลังจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์กว่า 2,500,000 บาท ในโครงการพัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมรูปแบบ SME

ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 1 เครื่อง ,

เครื่องชั่งดิจิตอลชนิดทศนิยม 3 ตำแหน่ง 1 เครื่อง ,

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV 1 เครื่อง ,

หม้อนึ่งต้นแบบใช้แก๊สขนาด 30 ลิตร 1 ใบ ,

เตาแก๊สพร้อมถัง 1 ชุด และตู้เย็นเก็บสารเคมี 10 คิว 1 ตู้

เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หม่อนไหม โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากผลิตเส้นไหม มาแปรรูปกเป็นผลิตประเภทเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ยังระบุอีกว่า บทบาทของศูนย์หม่อนไหมฯ ก็จะทำหน้าให้ความรู้และสนับสนุนส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหมที่มีคุณภาพ การออกแบบลวดลายผ้าไหมให้ตรงตามความต้องการของตลาด และการผลิตเส้นไหมที่ได้มาตรฐาน ยังจะมีการต่อยอดส่งเสริมให้ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบหม่อน รังไหม และเส้นไหม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอีกทางหนึ่งด้วย

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์