สกู๊ป : ฮือฮา ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามาแล้ว

การลดใช้พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อนเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทําให้มีการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ขึ้นมาใช้ เพื่อให้การลดใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทดลองนั่งรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทดลองนั่งรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI

ซึ่งประเทศไทยก็ได้กําหนดแผนแม่บทในการอนุรักษ์พลังงานที่มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2579 ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยจะนําร่องเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถไฟฟ้า

การส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่กระทรวงพลังงานนํามาใช้เพื่อขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558 ถึง 2579 ที่มีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2579 โดยตั้งเป้าให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า 1 ล้าน 2 แสนคัน เริ่มจากกลุ่มรถโดยสารสาธารณะเป็นลําดับแรก

รถสามล้อหรือว่ารถตุ๊กตุ๊กเป็นหนึ่งในรถโดยสารสาธารณะที่กําลังจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้า ภายใต้โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เนื่องจากใช้ความเร็วไม่สูง/ทําให้ขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน ราคาไม่แพง และสามารถผลิตได้ในประเทศ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะนําร่องเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเก่า 100 คันแรก ให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ภายในปี 2561 แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระยะสาธิตเทคโนโลยี จะสนับสนุนกลุ่มรถตุ๊กตุ๊กรับจ้าง 10 คัน

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนในอัตราสูงสุดไม่เกินราคากลางตามสเปกรถ สูงสุด 3 แสน 5 หมื่นบาทต่อคัน 2) และระยะทดลองตลาด จะสนับสนุนทั่งกลุ่มรถรับจ้าง และรถส่วนบุคคล อาทิ รถที่ให้บริการในโรงแรมและคอนโดมิเนียม รวม 90 คัน โดยสนับสนุนอัตราสูงสุด 3 แสนบาทต่อคัน หลังจากนั้นจะทยอยเปลี่ยนให้ครบ 2 หมื่น 2 พันคันทั่วประเทศภายใน 5 ปี

รถตุ๊กตุ๊กถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไทย ที่ไม่เพียงแค่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้อยากทดลองนั่งสัมผัสบรรยากาศของกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นยานพาหนะคู่ใจของบรรดาเหล่าพ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคในตลาดหลายแห่งด้วย

เพราะสามารถบรรทุกสินค้าได้มีความคล่องตัวและสนนราคาไม่แพง ซึ่งเมื่อทราบข่าวโครงการเปลี่ยนตุ๊กตุ๊กเก่าให้เป็นรถไฟฟ้า คนขับตุ๊กตุ๊กหลายคนแสดงความสนใจแต่ก็ยังมีข้อกังวลเรื่องสมรรถนะในการใช้งาน ขณะที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าเป็นเรื่องดี ที่จะช่วยลดมลพิษ


ผลการทดสอบเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยืนยันว่าการเปลี่ยนเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานลงร้อยละ 70 ลดก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 60 ถึง 70 และที่สําคัญจะช่วยประหยัดเงินให้กับผู้ขับขี่ที่เคยต้องจ่ายค่าก๊าซแอลพีจี วันละ 150 ถึง 200 บาท เหลือเพียง 60 ถึง 70 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยลดเสียงดังและสร้างความทันสมัย ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตุ๊กตุ๊กไทยได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กองบรรณาธิการ สทท
ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง
แหล่งที่มา : NBT-สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย