สคบ.ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้ความรู้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ภาคประชาชน สื่อมวลชนในการติดตามพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โฆษณาเกินจริง พร้อมสุ่มตรวจธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว

วันนี้(08 พ.ค. 60) เวลา 09.00 น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการอบรมโครงการตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ในส่วนภูมิภาค พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่โรงแรมบุรีเทล อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ สรรสามิตร สื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายในหัวข้อ นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด โดย พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค /การบรรยายเรื่องโฆษณาอย่างไรให้ถูกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

โดยนายศรัณย์ รักษ์เผ่า ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา มีการอภิปรายหัวข้อ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและการดำเนินงานเปรียบเทียบความผิดของผู้ประกอบธุรกิจประเภทจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว และสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

นอกจากนั้นแล้วยังได้มีการลงพื้นที่สุ่มตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องควบคุมฉลาก ตามประกาศว่าด้วยคณะกรรมการควบคุมฉลาก เพื่อป้องกันการนำรถที่เกิดอุบัติเหตุ ประสบภัย ไปจำหน่ายให้กับประชาชนผู้บริโภค

ซึ่งตัวรถต้องมีฉลากติดชัดเจน ระบุรายละเอียดทะเบียนรถยนต์ เลขตัวถัง ครัชซี ระยะไมล์ ลำดับเจ้าของรถยนต์ น้ำท่วมรถยนต์ที่ระดับเท่าไหร่ ท่วมบางส่วนหรือทั้งคัน ติดไฟแนนซ์หรือไม่ การจัดทำใบเสร็จรับเงินเป็นไปประกาศคณะกรรมการฉลาก ตลอดทั้งการทำสัญญา นิติกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยดี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์