สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ทำขาเทียมมอบให้ผู้พิการจังหวัดบุรีรัมย์ฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

*****วันที่(14 ก.พ.60) ที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์โดม 200 ปี สวนรมณ์บุรี อ.เมือง จ.บุรีรีรัมย์ นายธวัชชัย จันทร์สอาด หัวหน้างานกายอุปกรณ์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กว่า 50 คน กำลังเร่งผลิตแขน –ขาเทียม เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาด ปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งมีกำหนดออกให้บริการผู้พิการพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้คนพิการแขนขาทั้งรายเก่าและรายใหม่ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับอุปกรณ์เสริมและรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นที่มีคุณภาพและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนพิการขาขาดให้สามารถเข้าสู่สังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

*****นายธวัชชัย จันทร์สอาด หัวหน้างานกายอุปกรณ์ เปิดเผยว่า การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาด ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีเป้าหมายให้บริการ 200 คน เป็นการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ฟรีแก่คนพิการแขน ขาขาด บริการผลิต ซ่อมแซมแขน-ขาเทียม ฝึกการใช้แขน-ขาเทียม และให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้และการดูแลแขนขาเทียม

โดยจะมีการจัดพิธีมอบในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ผู้ที่มีความพิการ ที่มีความประสงค์ติดต่อขอรับบริการแขน –ขาเทียม ซ่อมแซม ประเมินสมรรถภาพความพิการ หรือต้องการคำแนะนำปรึกษา สามารถติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง ที่อาคารอเนกประสงค์โดมสวนรมณ์บุรี 200 ปี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เวลา 08.30 -15.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 17 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

ข่าวโดย..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์