สถ.ชี้แจงกรณีถนนชำรุดที่บ้านปันเราะ จ.บุรีรัมย์ เร่งเข้าซ่อมแซมเบื้องต้น 30 มิถุนายน 2560

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงประเด็น ประชาชนบ้านปันเราะ จ.บุรีรัมย์ ได้รับความเดือนร้อนจากสภาพถนนที่ชำรุด ว่าทางเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยทำโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกมาโดยตลอด

ซึ่งใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ และมีโครงการขอรับการสนับสนุนฯ งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มด้วยทุกปี เนื่องจากเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล

สำหรับกรณีถนนชำรุดตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ นั้น เกิดจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ ประกอบกับมีรถบรรทุกอ้อย มันสำปะหลัง ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วย จึงทำให้ถนนได้รับความเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อเร็วขึ้น

ทั้งนี้ หลังจากมีการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนายวินัย โตเจริญ นายอำเภอบ้านกรวด และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560

นอกจากนี้ กองพันทหารช่าง ที่ 51 ค่ายบุรีฉัตร จ.ราชบุรี ได้เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ด้วย ซึ่งจะร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2560 และในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทางสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์จะนำเครื่องจักร และอุปกรณ์ เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงในเบื้องต้น ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์