สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลชุมชน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้(07 ก.ค. 60) เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเอก ราชรักษ์ ฝนมณี เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดานห่างไกลชุมชน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี อำเภอห้วยราช โรงเรียนบ้านไผ่ลวก อำเภอกระสัง โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม อำเภอกระสัง โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ อำเภอกระสัง โรงเรียนบ้านหนองขวาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านถนน-กระสัง อำเภอห้วยราช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแขม อำเภอกระสัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมพลมณีรัตน์ อำเภอกระสัง จำนวนรวม 1,302 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนชาวบุรีรัมย์ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองโรงเรียนต่าง ๆ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มารับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน ด้วย ซึ่งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก ราชรักษ์ ฝนมณี เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่โรงเรียนโรงเรียนบ้านสวายตางวน อำเภอสตึก โรงเรียนบ้านปะเคียบ อำเภอคูเมือง โรงเรียนหนองหว้า อำเภอคูเมือง โรงเรียนอมรสิริสามัคคี อำเภอนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองกับ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกับ อำเภอสตึก จำนวนรวม 941 คน

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสวายตางวน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่างรู้สึกปลาบปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเด็กในระดับประถมศึกษาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลความเจริญให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการที่ดี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสติปัญญาให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้เต็มกำลัง เพื่อพัฒนาให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศ

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.