Facebook เพจอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศผ่านหน้าเพจ มีข้อความขอความร่วมมือประชาชนที่มาหาของป่า บริเวณป่าเขาอังคาร ต.เจริญสุข มีข้อความดังนี้ !!  

เรียนขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่จะมาเก็บหาของป่าบนป่าเขาอังคาร ตุ.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
-ให้เก็บ ใบ ยอด ดอก เท่าไหร่ไม่ว่า แต่ห้าม ขุด ตัด โค้น ถอน เคลื่อนย้ายพันธุ์ไม้ และให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
#เก็บแค่พอกิน อย่าคิดเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว

ซึ่งในฤดูฝนของแต่ละปี จะมีนักล่าเห็ดจากทั่วทุกสารทิศ แห่เดินทางมาเก็บเห็ดหาของป่าที่เขาอังคารเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ป่ายังคงสภาพอุดมสมบูรณ์ มีของป่าให้เราได้ พึ่งพาหากินตลอดไป ต้องร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์ และดูแล ปฎิบัติตามกฏกติกา เพื่อจะให้ผืนป่ายังคงอยู่ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป