หากดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย จะเป็นท่าอากาศยานที่สวยงามและทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน สำหรับอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย

โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ สนามบินเลย จ.เลย พร้อมสะพานเทียบเครื่องบิน ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงรวงข้าวสื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคอีสาน

ท่าอากาศยานเลย หรือ สนามบินเลย (อังกฤษLoei Airport) สนามบินตั้งอยู่ที่ อ.เมืองเลย จังหวัดเลย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเลย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,429 ไร่ บริเวณโดยรอบเกือบทุกทิศทางจะมีภูเขาเตี้ยๆล้อมรอบ มีระดับความสูงตั้งแต่ 600-2,000 ฟุต เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

จำนวนผู้โดยสาร ปีล่าสุด 2559 = 262,198 คน

ท่าอากาศยานเลย

ภาพอาคารผู้โดยสารหลังใหม่กำลังจะก่อสร้าง

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

อาคารหลังเดิม

ที่มาภาพ//ข้อมูล : ท่าอากาศยานเลย