วนอุทยานเขากระโดง ชื่อเดิมชาวบ้านเรียกเขากระโดงว่า “พนมกระดอง” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ภูเขากระดอง (เต่า)” เพราะมีรูปลักษณ์คล้ายกระดองเต่า ต่อมา จึงเรียกเพี้ยนเป็น “กระโดง”

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยาและชีววิทยา เพราะเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ยังคงปรากฏร่องรอยปากปล่องให้เห็นได้ชัดเจน มีโบราณสถานกู่เขากระโดง เป็นที่ประดิษฐานรองพระพุทธบาทจำลอง

 และมี”พระสุภัทรบพิตร” พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์ อยู่บนยอดเขา  และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าเต็งรัง เนื้อที่ประมาณ 6 พันไร่ รวมทั้งพันธุ์ไม้พื้นเมืองที่หาชมได้ยาก

หลังจากพายุ “เซินกา” พัดผ่านทำให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง ธารน้ำขนาดเล็ก วนอุทยานเขาโดง มีน้ำกลายเป็นน้ำตกขนาดย่อม ซึ่งมีจำนวนถึง 6 ชั้น จากเพจ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ได้เผยแพร่ภาพ ทำให้ประชาชนสนใจ ถามว่ามีน้ำตกที่ว่านี้จริงหรือไม่ “น้ำตกธารลาวา” เป็นธารน้ำไหลเป็นชั้นๆ จะมีให้เห็นในช่วงฤดูฝนเท่านั้น น้ำตกดังกล่าวจะอยู่ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถขึ้นไปชมได้ โดยขึ้นผ่านทางที่ทำการวนอุทยานภูเขาไฟเขากระโดง

สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปอาจจะไม่ชำนาญเส้นทาง ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน ณ ที่ทำการวนอุทยานภูเขาไฟเขากระโดง หนึ่งปีมีให้เห็นไม่บ่อย หากมีเวลาลองแวะไปชม ศึกษาธรรมชาติ

นอกจากนี้จากเพจวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ยังบอกอีกว่า ช่วงนี้เห็ดมันปู และดอกกระเจียวกำลังเริ่มออกแล้ว และมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ กล้วยไม้ป่า โดยเฉพาะกล้วยไม้หนวดพราหมณ์ เห็ดป่านานาชนิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ที่ทำการวนอุทยานเขากระโดง

กล้วยไม้ป่า

ผักป่าวนอุทยานเขากระโดง

ข้อมูล//ที่มาภาพ : วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram