สสนก.คาดการณ์ ปีนี้ฝนจะตกมากช่วง ส.ค. – ก.ย.นี้ พร้อมเฝ้าระวังไทยเสี่ยงเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญช่วงปลายปีกระทบพื้นที่ภาคใต้ฝนน้อยลง

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. คาดการณ์ ปีนี้ฝนจะตกมากช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ โดยเฉพาะเหนือเขื่อนให้กักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งปีหน้า พร้อมเฝ้าระวังไทยเสี่ยงเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญช่วงปลายปีกระทบพื้นที่ภาคใต้ฝนน้อยลง

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

นายสุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำปีนี้ ว่า ภาพรวมจะไม่เกิดน้ำท่วมในประเทศ แต่จะท่วมปกติตามฤดูกาล ส่วนปริมาณฝนจะมาเร็วและตกมากช่วงเดือนพฤษภาคมจนเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่

จากนั้นช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมฝนจะน้อยลง แล้วกลับมาตกหนักอีกครั้งช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ แต่ประมาณปลายปีนี้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าไทยจะมีแนวโน้มเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญหรือไม่ เพราะจะส่งผลให้ปริมาณน้ำน้อยกว่าปกติในพื้นที่ภาคใต้

ซึ่งจะกระทบให้ปีหน้าเกิดภาวะน้ำแล้ง หรือไม่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลของแต่ละเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆ

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

ทั้งนี้ เฉลี่ยแต่ละปีลุ่มน้ำเจ้าพระยาต้องมีปริมาณน้ำกักเก็บตั้งแต่ 10,000-12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป แต่ปัจจุบันกลับมีปริมาณน้ำกักเก็บเพียง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น จึงต้องดูว่าหน้าฝนปีนี้ปริมาณฝนจะตกเหนือเขื่อนและมีปริมาณไหลลงอ่างเก็บน้ำได้มากกว่า 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตร จะช่วยให้ประเทศไม่เกิดภัยแล้งในปีหน้า

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

เพื่อให้บริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล ทั้งการอุปโภค-บริโภค ภาคการเกษตร คาดการณ์ว่า ปีนี้ฝนจะตกลงมามากกว่าปีก่อนประมาณ 1,675 มิลลิเมตร โดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เช่น ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ในลุ่มน้ำชีและมูล เช่น บุรีรัมย์ ภาคเหนือ บริเวณริมแม่น้ำ

buriramworld

ซึ่งจากการประเมินจะไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่ติดกันเป็นหลายจังหวัด ส่วนใหญ่ฝนจะเกิดจากย่อมความกดอากาศ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย