อ.บ้านกรวด ปั่นจักรยานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน People to people Connectivity ในพื้นที่ชายแดน

วันนี้ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการปั่นจักรยานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน People to people Connectivity

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

ในพื้นที่ชายแดน ประจำปี 2561 ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ และร่วมปั่นจักรยานตามเส้นทางจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู – ปราสาทบันเตียชมาร์ ระยะทาง 41 กม.

 

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ชายแดนผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ออกกำลังกายร่วมกัน

 

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

 

ข่าวเมืองบุรีรัมย์