วันจันทร์, พฤษภาคม 29, 2023

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 …

Must Read

- Advertisement -

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 …

buriramworld.com

- Advertisement -

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เน้นย้ำ มาตรการด้านความปลอดภัย พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ … อ่านเพิ่มเติมที่ https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230518203617720

- Advertisement -

Source : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230518203617720

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

การประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

การประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งจะดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานิสาสน์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ... อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.obec.go.th/archives/837123 Source :...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -