ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมเส้นทางช่องตะโกและช่องตะกิ่ว เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางช่องตะโกและช่องตะกิ่ว

เพื่อแก้ปัญหาการจราจรบริเวณดังกล่าว โดยเส้นทางดังกล่าวในช่วงเทศกาลต่าง ๆ มีผู้ใช้รถ ใช้ถนน เป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางไปสู่ภาคอีสาน ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดสระแก้วได้เปิดเส้นทางช่องตะกิ่วอีกหนึ่งเส้นทาง เพื่อใช้ในการระบายการจราจร

โดยในวันนี้ได้มีการนำรถบรรทุกดินและรถพ่วง มาทำการทดสอบในการวิ่งบริเวณเส้นทางช่องตะกิ่ว หมายเลข ทล 3446 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เขตต่อเนื่องอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีความลาดชันระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งผลการทดสอบ รถบรรทุกสามารถวิ่งผ่านไปได้ ด้วยความเร็วประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแสงสว่าง ป้องกันการเกิดเหตุในภาวะฉุกเฉิน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวและผู้สัญจรไปมา

เส้นทางเลาะชายแดน ‘ช่องตากิ่ว’ ถนนหมายเลข 3308

 เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสู่ภาคอีสานตอนล่าง ลัดเลาะชายแดนช่องตากิว เริ่มต้นจากตัวเมืองสระแก้ว ใช้เส้นทาง 33 เลี้ยวซ้ายเข้าถนน 348 บริเวณแยกอรัญประเทศ ผ่าน อ.โคกสูง เมื่อถึงแยกบ้านโคกเพร็กให้ตรงไปโดยใช้เส้นทาง 3308 ผ่านช่องตากิ่ว เพื่อไปยัง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

สำหรับเส้นทางในเขต อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ กว่า 25 ล้านบาท แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ได้ทำการปรับปรุงเส้นทางระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร

นายวิทย์   วรวงค์   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ได้ออกมาระบุว่า ภายหลังแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจำนวน 25 ล้านบาท  ในโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล  เพื่อดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  สายทางหลวงหมายเลข 3308  “ถนนสุริยะวิถี” อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร

ปรับปรุง!! ช่องตากิ่วพร้อมรับคนกลับอีสาน โฉมใหม่เส้นทางสำรองสู่อีสานใต้
ปรับปรุง!! ช่องตากิ่วพร้อมรับคนกลับอีสาน โฉมใหม่เส้นทางสำรองสู่อีสานใต้

(29 มี.ค.61) นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับขนส่งจังหวัดสระแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมทดสอบนำรถบรรทุกขึ้นเขาช่องตากิ่ว เพื่อเตรียมความพร้อมจัดระเบียบการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้รถใหญ่เลี่ยงไปใช้เส้นทางเขาช่องตะกิ่ว แทนช่องตะโกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ทั้งนี้ สำหรับเส้นทางช่องตากิ่ว เป็นถนนเลียบตามแนวชายแดน ที่กองกำลังบูรพาจะเปิด-ปิดเป็นเวลา และเปิดให้ใช้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้น

เครดิตภาพ//อนันชัย พูพิลึก
เครดิตภาพ//อนันชัย พูพิลึก

จากเฟสบุ๊ก คุณอนันชัย พูพิลึก ได้เผยแพร่วีดีโอ เผยสภาพถนนหลังมีการปรับปรุง ปูผิดทางใหม่ และเตรียมเปิดให้บริการประชาชนใช้สัญจรกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

เครดิตภาพ//อนันชัย พูพิลึก
เครดิตภาพ//อนันชัย พูพิลึก
เครดิตภาพ...ลุงเอ็ม ครับผม
เครดิตภาพ…ลุงเอ็ม ครับผม
ปรับปรุงเส้นทางช่องตากิ่ว โฉมใหม่
ปรับปรุงเส้นทางช่องตากิ่ว โฉมใหม่

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว