จังหวัดสระแก้ว-บุรีรัมย์ประชุมวางแผนรับมือคลื่นประชาชนกลับบ้านสงกรานต์

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายภูษิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เดินทางมาร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 

เขาช่องตะโก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ถนนธนะวิถี ทางหลวงเอเชียสาย 121 ( Asian Highway 121) …

Posted by BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. on Thursday, March 15, 2018

ทั้งของจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ประชุมเทศบาลอำเภอตาพระยา ซึ่งมีหัวหน้า ปภ.จังหวัดบุรีรัมย์ แขวงการทางบุรีรัมย์และตำรวจภูธรบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทาง การรับมือช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา ได้กล่าวรายงานถึงปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการที่ผ่านมาคือการระบายรถเป็นไปค่อนข้างยาก เนื่องจากปริมาณรถเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี

 

Posted by BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. on Tuesday, January 3, 2017

ด้านตำรวจทางหลวง ได้ขอกรวยมาจำนวน 1,000 อัน โดยนำมาวางช่วงขึ้นเขาช่องตะโก เพื่อไม่ให้มีการขับแซงกัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้รถติดล้าช้า

 

Posted by BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. on Tuesday, January 3, 2017

ส่วนนายอนันชัย พูพิลึก นายก อบต. ทัพไทย กล่าวว่า ปัญหาที่ช่องตะกิ่ว อยากให้ความมั่นคงของทหาร เปิดให้รถวิ่งผ่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เนื่องจากที่ผ่านมาทุกๆ ปี จะปิดเมื่อเวลา18.00 น. ทั้งๆ ที่รถกำลังผ่านมาจำนวนมาก และเส้นทางดังกล่าวไฟฟ้าไม่มี ทำให้สองข้างทางมืดน่ากลัว และเรื่องส้วมสุขา มีน้อยไม่เพียงพอให้บริการ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้แขวงการทาง ทั้งจังหวัดจัดหาเครื่องปั่นไฟมาปั่นกระแสไฟ เพื่อให้ถนนสว่างไสว ส่วนเรื่องส้วมสุขา ทางจังหวัดจะประสานไปยัง อบจ.และ เทศบาลต่างๆ

ส่อง 3 มาตรการ รับมือคลื่นประชาชนกลับบ้านสงกรานต์ช่องเขาตะโก

ส่อง 3 มาตรการ รับมือคลื่นประชาชนกลับบ้านสงกรานต์ช่องเขาตะโก

 

จังหวัดสระแก้ว-บุรีรัมย์ประชุมวางแผนรับมือคลื่นประชาชนกลับบ้านสงกรานต์

นำมาเสริมเพื่อให้ประชาชนได้คลายทุกข์ระหว่างเดินทางผ่านช่องตะกิ่ว พร้อมฝากประชาสัมพันธ์ มายังพี่น้องชาวอีสาน ที่จะเดินทางไปยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ดฯ ขอให้เลี่ยงมาใช้เส้นทางช่องตะกิ่วจะย่นระยะการเดินทางได้เป็นอย่างมาก

 

Posted by BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. on Tuesday, January 3, 2017

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจำนวน 3 ประเด็นได้แก่

Posted by BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. on Tuesday, January 3, 2017

1.กำหนดให้เป็นเส้นทาง โดยในช่วงขาขึ้นจากสระแก้วไปบุรีรัมย์ให้ใช้เส้นทางช่องเขาตะโกและในช่วงขากลับก็ใช้เส้นทางจากบุรีรัมย์มาสระแก้ว ซึ่งส่วนนี้ต้องหาแนวทางการแก้ไขกับทางจังหวัดบุรีรัมย์อีกครั้ง

2.จัดจุดพักรถบรรทุกหรือรถใหญ่ไว้ก่อนเพื่อให้รถเล็กขึ้นไปก่อนซึ่งสามารถทำความเร็วได้และพอถึงช่วงเวลาก็ปล่อยรถใหญ่วิ่งขึ้นไป

3.ให้รถบรรทุกหรือรถใหญ่วิ่งเส้นทางช่องตะกิ่วและให้รถเล็กวิ่งเส้นทางเขาช่องตะโกแต่ต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมว่าถนนบริเวณช่องตะกิ่วสามารถรองรับน้ำหนักรถบรรทุกได้หรือไม่

 

ทั้งนี้ ต้องหารือกับทางด้านกองกำลังบูรพาเรื่องการใช้เส้นทางช่องตะกิ่ว และหารือกับทางจังหวัดบุรีรัมย์อีกครั้งเพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาการจราจรร่วมกันบริเวณเขาช่องตะโก ให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าวเกิดความสะดวกและปลอดภัย

สำหรับเขาช่องตะโก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ถนนธนะวิถี ทางหลวงเอเชียสาย 121 ( Asian Highway 121) คือถนนเครือข่ายทางหลวงสายเอเชียประเภทสายรอง เริ่มต้นจากพรมแดนประเทศลาว ที่สะพานมิตรภาพ 2 ไปบรรจบทางหลวงเอเชียสาย 1 (AH 1) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ที่ตัวเมืองจังหวัดสระแก้ว โครงข่ายโลจิสติกขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ถนนเส้นนี้จึงมีรถบรรทุกขนสินค้าเยอะ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.สระแก้ว