จังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ติดริบบิ้นสีขาวแก่หัวหน้าส่วนราชการ

29 พ.ย.60 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์” กับคำขวัญ “หยุด ! ทำลายทำร้ายครอบครัว”

ด้วยการติดริบบิ้นสีขาวแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นการประชาสัมพันธ์การการณรงค์ฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว โดยเริ่มรณรงค์วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2560) ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัด ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ “ริบบิ้นสีขาว” เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ชาย ติดเพื่อแสดงถึงการร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว โดยไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ ปัจจุบันสัญลักษณ์นี้ใช้ได้ ทั้งหญิงและชาย เพื่อร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี

และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งสื่อมวลชน ได้ระดมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวทั่วประเทศตลอดทั้งเดือน โดยต่อเนื่องทุกปีตลอดมา

พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทำแบบสำรวจความคิดเห็น 10 คำดีที่อยากได้ยินจากคนในครอบครัว ประกอบด้วย 1.เหนื่อยไหม 2.รักนะ 3.มีอะไร ให้ช่วยไหม 4.คำชมเชย (ภูมิใจ/ดี/เยี่ยม) 5.ไม่เป็นไรนะ 6.สู้ๆ นะ 7.ทำได้อยู่แล้ว 8.คิดถึงนะ 9.ขอบคุณนะ 10.ขอโทษนะ ตามลำดับ

ส่วน 10 คำร้ายที่ไม่อยากได้ยิน จากคนในครอบครัว ประกอบด้วย 1.ไปตายซะ 2.คำด่า (เลว/ชั่ว) 3.แกไม่น่าเกิดเป็นลูกฉันเลย 4.ตัวปัญหา 5.ดูลูกบ้านอื่น บ้างสิ 6.น่ารำคาญ 7.ตัวซวย 8.น่าเบื่อ 9.ไม่ต้องมายุ่ง 10.เชื้อพ่อเชื้อแม่มันแรง ตามลำดับ

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์