ประธานหอฯบุรีรัมย์คาดแข่งมาราธอนจะมี นทท.ทั้งไทย-ต่างชาติเข้ามาใช้จ่ายเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน

ประธานหอการค้าจ.บุรีรัมย์ คาดช่วงจัดการแข่งขัน “บุรีรั มย์ มาราธอน 2018” จะมีผู้ที่ชื่นชอบกีฬาวิ่งมาราธอน นทท.ทั้งไทย และต่างชาติ เข้ามาเที่ยวในจังหวัดไม่น้ อยกว่า 20,000 คน

 

หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018

 

ส่งผลให้โรงแรม-รีสอร์ต กว่า 5,000 ห้อง ถูกจองเต็มล่วงหน้า ล้นไปถึงสุรินทร์-โคราช คาดมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน

 

หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018

(6 ก.พ.61) นายกิตติเดช เกื้อกิตติวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุว่า ในช่วงที่จะมีการจัดแข่งขันวิ่งมาราธอน ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทางจังหวัด

 

ได้ร่วมกับบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ด จำกัด สมาคมกีฬากรีฑาแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สหพันธ์กรี ฑาแห่งเอเชีย(AAA) และ สหพันธ์ กรีฑานานาชาติ (IAAF), การกี ฬาแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018

 

จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมืองบุรีรัมย์

 

โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ ประเทศไทย เป็นหนึ่งในสนามแข่งขั นมาราธอนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก และเป็นสนามแข่งขันมาราธอน

 

ที่ เป็นจุดหมายของนักวิ่งมาราธอนทั่ วโลก จะต้องมาสัมผัสกับบรรยากาศสั กครั้งหนึ่งในชีวิต บนเส้นทางวิ่งแห่งเดียวที่วิ่ งบนสนามแข่งรถระดับโลก ร่วมกับเส้นทางสายธรรมชาติ

 

โดยออกแบบการแข่งขันให้เป็ นมาราธอนที่มีมาตรฐานสูงสุด และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการขั บเคลื่อนการพัฒนากีฬาจังหวัดสู่ “เมืองกีฬา” (Sport City) และเป็นการส่งเสริมการท่ องเที่ยวของจังหวัดด้วยนั้น

 

ก็คาดการณ์ว่าในช่วงที่มีการแข่งขันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบกีฬาวิ่ งมาราธอน เดินทางเข้ามาในจังหวัดไม่น้ อยกว่า 20,000 คน

 

และนำเงินมาใช้จ่ายสะพัดตามแหล่งท่ องเที่ยว ร้านอาหาร และธุรกิจโรงแรมในจังหวัด ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018

โดยนอกจากจะนำเงินมาใช้จ่ ายในการซื้อข้าวของอุปโภคบริ โภคแล้ว ยังคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก นำเงินมาเที่ยวพักผ่อน ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเขตพื้ นที่ จ.บุรีรัมย์ เป็นจำนวนมากด้วย

 

ทั้งที่แหล่งท่องเที่ ยวทางอารยธรรมขอมโบราณ เช่น ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ สักการะศาลพระหลักเมืองบุรีรั มย์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ

 

หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018

 

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เขื่อนลำนางรอง อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ห้วยจระเข้มาก อ่างเก็บน้ำสนามบิน และอุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน รวมถึงสนามฟุตบอล ช้างอารีน่า และสนามแข่งรถมาตรฐานระดับโลก ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งกีฬาอีกแห่งของจังหวัด

นายกิตติเดช กล่าวอีกว่า ขณะนี้โรงแรม รีสอร์ตต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดที่มีอยู่ มากกว่า 100 แห่ง มีห้องพักรวมกว่า 5,000 ห้อง ได้ถูกจองเต็มไว้ล่วงหน้าหมดแล้ ว

 

หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
หอการค้าบุรีรัมย์คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน!!! บุรีรัมย์ มาราธอน 2018

 

ทำให้นักท่องเที่ยวที่ตั้ งใจจะมาแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน”ในครั้งนี้ต้องไปจองห้ องพักตามโรงแรม รีสอร์ต ยังจังหวัดใกล้เคียงทั้งที่ จ.สุรินทร์ และ จ.นครราชสีมาแทน

 

ทั้งนี้ก็ยังได้ขอความร่วมมือผู้ ประกอบการทุกแห่ง ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบนักท่ องเที่ยว โดยการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาค่ าห้องพักที่สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ ไม่ดีให้แก่การท่องเที่ยวของจั งหวัดบุรีรัมย์ได้

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์