ห้วยราช เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติ

อำเภอห้วยราชเดิมเรียกว่า “บ้านห้วยขาด ” ตรงกับภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาเขมรว่า “โอลกระม็อด ” โอล แปลว่า ห้วย กระม็อด แปลว่า ขาด ถึงฤดูฝนมีน้ำหลากเป็นเหตุให้ทำนบหรือฝายพังเสียหาย ชาวบ้านจึงเรียกว่า ” บ้านห้วยขาด”

ตำบลห้วยราช เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และได้แยกตัวออกจากอำเภอบุรีรัมย์ เริ่มตั้งกิ่งอำเภอห้วยราชเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2533 เป็นกิ่งอำเภอจนถึงวันที่ 6 กันยายน 2538 จึงยกฐานะเป็นอำเภอห้วยราชตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2538 จนถึงปัจจุบัน มีตำบลทั้งหมด 8 ตำบล

ตำบลห้วยราชเป็นตำบลหลักของอำเภอห้วยราช และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลห้วยราชเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2539 และได้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช จากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553

พื้นเพเดิมของชาวบ้านเป็นชาวไทยที่มีภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่น และต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาจากท้องถิ่นอื่นและจังหวัดใกล้เคียง ถึงแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมีพื้นเพเดิมเป็นชาวไทยเขมร พูดภาษาไทยเขมร แต่ก็ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกับประชาชนส่วนใหญ่ของภาคอีสานทั่วไป

ต่อมาได้ออกเสียงจาก ” ห้วยขาด ” เป็น ” ห้วยราช ” ปัจจุบันอำเภอห้วยราชแบ่งการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 80 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลห้วยราช ตำบลห้วยราชา ตำบลสามแวง ตำบลสนวน ตำบลเมืองโพธิ์ ตำบลบ้านตะโก ตำบลโคกเหล็ก ตำบลตาเสา

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอห้วยราชตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสตึก

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกระสัง

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอกระสังและอำเภอเมืองบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอบ้านด่าน

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอห้วยราชแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 ตำบล 80 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ห้วยราช (Huai Rat) 10 หมู่บ้าน

2. สามแวง (Sam Waeng) 9 หมู่บ้าน

3. ตาเสา (Ta Sao) 10 หมู่บ้าน

4. บ้านตะโก (Ban Tako) 9 หมู่บ้าน

5. สนวน (Sanuan) 12 หมู่บ้าน

6. โคกเหล็ก (Khok Lek) 11 หมู่บ้าน

7. เมืองโพธิ์ (Mueang Pho) 9 หมู่บ้าน

8. ห้วยราชา (Huai Racha) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอห้วยราชประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลห้วยราช ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลห้วยราชและตำบลห้วยราชาทั้งตำบล

เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกเหล็กทั้งตำบล

เทศบาลตำบลสามแวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามแวงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยราช (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลห้วยราช)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาเสาทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านตะโกทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนวนทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองโพธิ์ทั้งตำบล

คำขวัญ

ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

งานประเพณี ของดีห้วยราช

วันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนธันวาคมของทุกปี(ปกติ) ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวหรือย่างเข้าสู่ฤดูหนาว มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรง คนชนบทก็พากันทำว่าวแอก ซึ่งมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเล่นกันทุกหมู่บ้าน เป็นประเพณีการละเล่นของท้องถิ่นอีสานแต่นานมา บุรีรัมย์จัดมหกรรมว่าวอีสานขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2529 เพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์ของอีสานใต้ให้คงอยู่และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง

เปิดโอกาสให้คนทุกตำบล ทุกหมู่บ้านทำว่าวแอกมาแข่งขันชิงรางวัลกัน ว่าวที่นำมาเข้าแข่งขันต้องมีขนาดปีกกว้าง 2 เมตรครึ่งขึ้นไป ตัดสินกันที่ความสวยงาม เสียงแอก และลีลาของว่าวบนท้องฟ้า นอกจากนี้มีการประกวดขบวนแห่ว่าวที่ยิ่งใหญ่สวยงาม ตอนค่ำมีมหรสพ การละเล่น และการแสดงสินค้าพื้นบ้าน งานมหกรรมว่าวอีสานจัดขึ้นที่สนามกีฬาจังหวัดอำเภอห้วยราช ในวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนธันวาคมของทุกปี

ภายในงานจะมีการประกวดขบวนแห่มหกรรมว่าวอีสาน การประกวดธิดาว่าวอีสาน พิธีตัดกรรม (สะเดาะเคราะห์และเสริมชะตาชีวิต) กิจกรรม “นอนดูดาว ฟังเสียงว่าวแอก” การแสดงวงดนตรีกันตรึมพื้นบ้านอีสานใต้ การแข่งขันว่าวประเภทต่าง ๆ

 

อำเภอห้วยราช
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นอำเภอห้วยราช
ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม
เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอห้วยราช
อักษรโรมัน Amphoe Huai Rat
จังหวัด บุรีรัมย์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 182.12 ตร.กม.
ประชากร 37,543 คน (พ.ศ. 2559)
ความหนาแน่น 206.14 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3116
รหัสไปรษณีย์ 31000
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอห้วยราช ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
พิกัด 14°57′36″N 103°11′18″E / 14.96000°N 103.18833°E / 14.96000; 103.18833
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4465 8019
หมายเลขโทรสาร 0 4465 8019

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย