อดีตนายตรวจไปรษณีย์บุรีรัมย์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง ปรับใช้ดำเนินชีวิตเลี้ยงปลาปลูกพืชผักผสมผสานกว่า 10 ชนิดบริโภคและขาย ควบคู่กับการทำหน้าที่มากว่า 60 ปี ทำให้ครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังเป็นถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาให้ผู้ที่สนใจนำไปปฏิบัติ เผยคนไทยควรยึดในหลวงเป็นแบบอย่างดำเนินชีวิต เทิดทูนเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก

(24 ต.ค.59) นายนิวัทธ์ สุนทรรักษา วัย 75 ปี อดีตนายตรวจไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่บ้านเลขที่ 21 ม.5 บ้านหนองไม้แดง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ปลูกพืชผักสวนครัวแบบผสมผสานรอบบริเวณบ้าน และสวนบนเนื้อที่ 3 ไร่รวมกว่า 10 ชนิด เช่น กล้วยหอม กล้วยน้ำหว้า เผือกจีน เผือกหอม เผือกดำ มะนาว ต้นหอม ข่า และมะละกออีกหลากหลายสายพันธุ์

โดยใช้ปุ๋ยหมักจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นเอง ด้วยการนำมูลสุกร มูลไก่ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นไปหมักกับแกลบ เศษอาหาร หญ้าแห้ง เพื่อรดบำรุงพืชผักแทนการใช้สารเคมี โดยคุณตานิวัทธ์ ได้ทำเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผัก เลี้ยงปลา ควบคู่กับการทำหน้าที่พนักงานรัฐวิสาหกิจมากว่า 60 ปี เพราะชื่นชอบการทำเกษตรมาตั้งแต่จำความได้ โดยการทำเศรษฐกิจพอเพียงทำให้คุณตานิวัทธ์ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้จากการปลูกพืชผักขายเฉลี่ยปีละ 5 – 6 แสนบาท ก็สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข ไม่มีหนี้สิน ไม้ต้องดิ้นรน ทั้งยังได้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง และภูมิปัญญาที่มี ให้กับลูกหลาน และผู้ที่สนใจ ได้นำไปปฏิบัติอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันก็มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มเกษตรกร และนักเรียน นักศึกษาทั้งในพื้นที่จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

คุณตานิวัทธ์ สุนทรรักษา ยังกล่าวอีกว่า หากคนไทยทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต ก็จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข มีอยู่ มีกิน โดยไม่ต้องดิ้นรน ทั้งยังยกย่องให้ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก พร้อมได้ยกมือก้มกราบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิชาวไทย โดยชีวิตที่เหลือตนก็จะยืนหยัดอยู่บนความพอเพียง ทำดี ซื่อสัตย์ สุจริต ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เพื่อตอบแทนในความดีของพระองค์ และตอบแทนคุณแผ่นดิน

สุรชัย พิรักษา / สวท.. บุรีรัมย์