เลาะรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา (บ้านกรวด)

หมายเหตุ ***บทความและภาพถ่ายจัดทำขึ้นก่อนการกวดขันระงับการข้ามแดนจากเหตุกรณีพิพาท

 

 

หากว่าใครเคยได้ไปเที่ยวตลาดชายแดนช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี

และได้ข้ามไปเที่ยวตลาดจุ๊บโกกี จะสังเกตุเห็นว่า ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีสิ่งปลูกสร้าง อาคารต่างๆที่กำลังก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม อาคารเอ็นเตอร์เมนต์คอมเพล็คขนาดใหญ่พร้อมโรงแรมขนาดใหญ่

 

และมีตลาดชั่วคราว ที่คนไทยชอบข้ามไปเที่ยวช็อปปิ้งกัน ฝั่งเพื่อนบ้านโครงการต่างๆเกิดขึ้นเร็วมาก ในขณะที่ฝั่งบ้านเรามีเพียงตลาด และมีร้านค้าจำนวนหนึ่ง

 

ซึ่งยังใช้พื้นที่ในการพัฒนาได้ไม่เต็มที่ เพราะพื้นที่อยู่ในการดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ ซึ่งกำลังดำเนินการขอใช้พื้นที่ในการพัฒนาต่อยอดกันไปในอนาคตข้างหน้า ใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยว ลองแวะดูนะครับ ตลาดอาจจะไม่ใหญ่เหมือนช่องจอม

 

แต่อนาคตข้างหน้าหากได้รับการพัฒนาเต็มที่ คิดว่าศักยภาพจุดผ่านแดนแห่งนี้ เติบโตไม่แพ้ช่องจอมแน่นอน

Comments are closed.