ออมสินสาขาบุรีรัมย์ มอบแอลกอฮอล์แบบสเปรย์ ให้จังหวัดบุรีรัมย์ นำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19

วันนี้ (12 พ.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการจังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบแอลกอฮอล์แบบสเปรย์ จากธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์ โดยมีนางอุษณีย์ กสินธุ์มานะวาท ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตบุรีรัมย์ เป็นผู้แทนในการมอบแอลกอฮอล์แบบสเปรย์ ขนาด 60 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด เพื่อนำไปช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์จะนำแอลกอฮอล์สเปรย์ที่ได้รับจากธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์ ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงออกตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแต่ละท้องที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป