ประกาศปรับอัตราราคาแท็กซี่ต่างจังหวัด เริ่มต้น 40 บาท  ชี้ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ ให้สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ-ภาวะค่าครองชีพและต้นทุนการเดินรถ 


          7 มีนาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยาสารและค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็นคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดดังนี้

         ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 40 บาท

ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6 บาท

ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 10 บาท

กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตรานาทีละ 1 บาท

https://money.kapook.com/view167281.html
https://money.kapook.com/view167281.html

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทาง อิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับจ้าง ให้เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 20 บาท

คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ >>ที่นี่<< 

https://money.kapook.com/view167281.html
https://money.kapook.com/view167281.html

สำหรับ 32 จังหวัดประกอบด้วย ลพบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ หนองคาย เลย อุดรธานี นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เชียงราย น่าน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก พิจิตร นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง สงขลา และยะลา

ภาพจาก ราชกิจจานุเบกษา