อัพเดทราคาข้าวล่าสุด!!! – โคราช ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ

นางสาวนงนุช ดีแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 รายงานราคาพืชผลทางการเกษตร ณ ไร่นา ระหว่างวันที่ 23 – 29 ตุลาคม 2560 ดังนี้

ข้าวเปลือกเจ้านาปี ขาวดอกมะลิ 105

จังหวัดนครราชสีมา ตันละ 11,000 บาท

ชัยภูมิ 10,880 บาท

บุรีรัมย์ 10,850 บาท

สุรินทร์ 10,850 บาท

ข้าวเปลือกเจ้านาปี

จังหวัดนครราชสีมา ตันละ 8,755 บาท

ชัยภูมิ 8,500 บาท

บุรีรัมย์ 8,450 บาท

สุรินทร์ 8,750 บาท

หัวมันสำปะหลังคละ

จังหวัดนครราชสีมา กิโลกรัมละ 1.58 บาท

ชัยภูมิ 1.60 บาท

บุรีรัมย์ 1.50 บาท

สุรินทร์ 1.38 บาท

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

จังหวัดนครราชสีมา ราคากิโลกรัมละ 50 บาท

ชัยภูมิ 50 บาท

บุรีรัมย์ 45.46 บาท

ยางพาราก้อน

จังหวัดนครราชสีมา ราคากิโลกรัมละ 20 บาท

ชัยภูมิ 20 บาท

บุรีรัมย์ 19.38 บาท

สุรินทร์ 18.20 บาท

ไม้ยูคาลิปตัส

จังหวัดนครราชสีมา ตันละ 1,200 บาท

ชัยภูมิ 1,200 บาท

บุรีรัมย์ 1,110 บาท

สุรินทร์ 1,138 บาท

ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายน้ำหนัก 7-10 กิโลกรัม

จังหวัดนครราชสีมา กิโลกรัมละ 3.10 บาท

ชัยภูมิ 3.10 บาท

บุรีรัมย์ 3.10 บาท

สุรินทร์ 3.20 บาท

สุกรขุนพันธุ์ลูกผสมน้ำหนักต่ำกว่า 100 กิโลกรัม

จังหวัดนครราชสีมา กิโลกรัมละ 56.75 บาท

ชัยภูมิ 52.30 บาท

บุรีรัมย์ 53.40 บาท

สุรินทร์ 55.00 บาท

สุกรขุนพันธุ์ลูกผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป

จังหวัดนครราชสีมา กิโลกรัมละ 53.80 บาท

ชัยภูมิ 50 บาท

บุรีรัมย์ 49.50 บาท

สุรินทร์ 53.00 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิทยา แสงรุ่ง
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สวท.นครราชสีมา