อำเภอเมืองบุรีรัมย์ร่วม อปท.กำนัน ผญบ.ปลูกดาวเรืองกว่า 5 พันต้นให้เหลืองสะพรั่งทันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับเกษตรอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ปลูกดอกดาวเรืองกว่า 5 พันต้น หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองให้ออกดอกเหลืองสะพรั่ง ทันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9  ทั้งเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

(4 ก.ค.60)  นางสาวเมตตา   สินยบุตร   นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์   พร้อมด้วยเกษตรอำเภอเมือง   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ต.ชุมเห็ด  , อิสาณ  , เสม็ด  , หนองตาด  และ ต.สองห้อง  กว่า 100 คน  ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรือง ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองรวมจำนวนกว่า 5,000 ต้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทั้งเพื่อให้ดอกดาวเรืองที่ปลูกในวันนี้ออกดอกเหลืองสะพรั่งพร้อมกัน

ให้ทันวันที่ 26 ตุลาคม 2560  ที่จะมีการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ประกอบกับที่ว่าการอำเภอเมืองที่ปลูกดอกดาวเรืองในวันนี้  อยู่ใกล้กับศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง  ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังกล่าวอีกด้วย

นางสาวเมตตา   สินยบุตร   นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์  กล่าวว่า   ต้นดาวเรืองที่นำมาปลูกในวันนี้ได้ทำการเพาะตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  เพื่อเมื่อปลูกในช่วงนี้ก็จะออกดอกบานสะพรั่งสวยงามในช่วงเดือนตุลาคม  ซึ่งตรงกับวันที่จะมีประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9  ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ซึ่งนอกจากจะปลูกหน้าที่ว่าการอำเภอในวันนี้แล้ว  ผู้นำชุมชนและชาวบ้านก็ได้พร้อมใจกันปลูกดอกดาวเรือนในหมู่บ้าน ตำบล  และบริเวณหน้าบ้านของตัวเอง  เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย พิรักษา  / สวท.บุรีรัมย์