“ผู้บ่าวบุรีรัมย์” ที่มีอายุ 21 ปี บริบูรณ์

ผู้ที่ได้รับหมายเรียก เดินทางไปรายงานตัวตามวัน-เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก และนำเอกสารสำคัญ อาทิ

  • – บัตรประจำตัวประชาชน
  • – ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)
  • – หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
  • – หลักฐานการศึกษา
  • – ใบรับรองแพทย์

สำหรับตารางวันเกณฑ์ทหารจังหวัดบุรีรัมย์มีดังนี้

สำหรับจังหวัดอื่นๆ สามารถดูตารางวันเกณฑ์ทหารได้ที่

รายละเอียด

รายละเอียดต่างๆสามารถกดเข้าไปอ่านได้ที่ http://www.sussadee.com/index1.htm

ประกาศถึงน้องๆที่อายุ 17 ปี

สำหรับรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ทางเหล่าทหารสัสดี ได้มีการเผยเเพร่ผ่านเฟสบุ๊คดังนี้

น้องๆ ที่เกิด ปี พ.ศ.2539 อายุปัจจุบัน 17 ปี ให้รีบไปลงบัญชีทหารกองเกินได้แล้วนะครับ ถ้าเลยกำหนดปีนี้น้องจะต้องเสียค่าปรับตามมาตรา 44 นะครับ โดยให้ไปลงบัญชีตามทะเบียนบ้านของบิดาเท่านั้้นนะครับ แต่ถ้ามีแต่มารดา (ติดต่อบิดาไม่ได้) เพราะเกิดนอกสมรสและบิดามิได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร ก็ไปลงบัญชีตามทะเบียนบ้านมารดานะครับ

หลักฐานที่เตรียมไป…

  • 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
  • 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา (ที่มีบิดา มารดาอยู่ด้วย)
  • 3. สูติบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา
  • 4. หนังสือรับรองบุตร (ถ้ามี)
  • 5. หนังสือรับเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)

เมื่อดำเนินการเสร็จ จะได้รับหลักฐานคือ ใบสำคัญ สด.9

ข้อมูลจาก เหล่าทหารสัสดี

กองการสัสดี