เกษตรกรลำปลายมาศ บุรีรัมย์ชนะเลิศประกวดข้าวหอมมะลิคุณภาพดีระดับจังหวัดส่งชิงระดับประเทศ

เกษตรกรลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดข้าวหอมมะลิคุณภาพดีระดับจังหวัดปี 2559/60 จากเกษตรกรทั้งจังหวัดที่ส่งเข้าประกวดกว่า  39 ราย พร้อมส่งเข้าประกวดระดับประเทศ

(13 ม.ค.60) นายประภาส  รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานตัดสิน การประกวดข้าวหอมมะลิคุณภาพดีระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการเพาะปลูก 2559/60 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการตัดสิน ประกอบไปด้วยตัวแทนจากเกษตรจังหวัด   สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประธานชมรมโรงสีข้าว และผู้ประกอบการโรงสีในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ หลังจากที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศ ได้จัดให้มีการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี   ซึ่งในปีการผลิตนี้จังหวัดบุรีรัมย์  มีเกษตรกร ประเภทรายบุคคลส่งเข้าประกวด 33 ราย และประเภทกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรอีก  6  กลุ่ม รวมเป็น 39 กลุ่ม/ราย  โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวด  ได้ใช้เวลาตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิที่ส่งเข้าประกวด เพื่อหาผู้ชนะประมาณ  1 ชั่วโมง  โดยการตัดสินหาผู้ชนะจะพิจารณาจากคุณภาพซึ่งจะต้องไม่มีข้าวอื่นปลอมปน  เมล็ดมันวาว  แข็งแรง ความยาวสม่ำเสมอ   ผลการตัดสินปรากฏว่า  ผู้ชนะเลิศ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล  คือ นายเก็ง   จันทร์งาม  เกษตรกร อ.ลำปลายมาศ  รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายปิ่นแก้ว   ชัยวิชา  เกษตรกรอ.ลำปลายมาศ  เช่นกัน  ส่วนประเภทกลุ่มเกษตรกร ที่ชนะเลิศ คือ ศูนย์ข้าวชุมชน ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย   รองชนะเลิศ   ได้แก่  ศูนย์ข้าวชุมชนบุลิ้นฟ้า  อ.ลำปลายมาศ   และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.สี่เหลี่ยม   อ.ประโคนชัย

นายประภาส   รักษาทรัพย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัด   กล่าวว่า   การจัดประกวดข้าวหอมมะลิระดับจังหวัดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกรได้หันมาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพมาตรฐาน   ให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งจะส่งผลดีกับตัวเกษตรกรเอง  ทำให้ข้าวมีราคาดีขึ้น  สำหรับเกษตรกรที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ ก็จะส่งประกวาดระดับประเทศต่อไป

สุรชัย    พิรักษา  / สวท. บุรีรัมย์