วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทยจัดงานมหกรรมสินค้า ปศุสัตว์ สะอาดปลอดภัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ทักษะการเลี้ยงโค คัดเลือกโคพันธุ์ดีเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกรแทนการทำนา และจัดประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มันแท้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

******วันนี้(12 พ.ย.59)เวลา 10.00 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดงานมหกรรมสินค้า ปศุสัตว์สะอาดปลอดภัย และงานเสวนาผลงานทางวิชาการกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 และมอบรางวัลการประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มันแท้ ที่หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายสุกุล สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการ สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นักศึกษาด้านการเกษตร และเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

******กิจกรรมประกอบไปด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ งานเสวนาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจทักษะการคัดเลือกโคแม่พันธุ์ดี ทักษะการเลี้ยงโคให้ผลผลิตดีเป็นที่ต้องการของตลาด การจัดประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้เพศเมีย รุ่นพิเศษสีแดงและสีเทา การมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้ชนะการประกวดโคประเภทต่างๆ การมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุน ผู้จัดประกวด และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

*****นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ภาครัฐได้มองเห็นว่า การทำนาของเกษตรกรต้องประสบปัญหาจากหลายสาเหตุ อาทิ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ต้นทุนการผลิตสูงเพราะต้องจ้างแรงงานทุกขั้นตอน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากมาย ส่งผลให้มีรายที่ได้ไม่แน่นอน เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ปัจจุบันภาครัฐจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีทางเลือก หาวิธีลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเกษตร ลดพื้นที่การทำนาในพื้นที่ ที่ไม่เหมาะสมเป็นการปลูกพืชชนิดอื่น หรือการทำปศุสัตว์เลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริม เป็นนโยบายหลักของทางรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้นำนโยบายมาขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้เกิดเป็นรูปธรรม และการจัดงานในวันนี้ ก็เป็นการสนองตอบนโยบายของทางรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกร และผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ การพัฒนาสายพันธุ์ ตลอดจนนำความรู้ต่างๆไปประยุกต์ นำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ใช้ต้นทุนต่ำต่อไป

14947458_718060668350244_7023315690813606260_n 14956623_718062185016759_5300616398258064065_n 14962771_718060775016900_6763533876665903726_n 15036549_718059821683662_8218829994424934581_n 15073377_718059381683706_3022718200555090099_n

ข่าวโดย// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์