เกาะติดสถานการณ์น้ำบุรีรัมย์!!! รายงานปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำกว่า 190.150 ล้าน ลบ.ม. แล้ว


รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในจังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯและปริมาณน้ำฝนสะสมแต่ละอ่างเก็บน้ำ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนที่จะมีฝนตกต่อเนื่อง

(1-30 พฤษภาคม2560)

– ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง16แห่ง เพิ่มขึ้นรวม 33.603 ล้าน ลบ.ม.

– ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ 42.279 ล้าน ลบ.ม.

– ปริมาณน้ำฝน 273.10 มม.

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและปีที่แล้ว

– มีปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปี 405.2 มม. จากค่าสะสมเฉลี่ยทั้งปี 1,073.4 มม. หรือคิดเป็น 37.74 %

– ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางสะสมตั้งแต่ต้นปี 73.671 ล้าน ลบ.ม. จากค่าเฉลี่ยต่อปี 372 ล้าน ลบ.ม. หรือ 19.80 %

– ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในจังหวัดบุรีรัมย์ 16 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 190.150 ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งหมดที่สามารถเก็บกักในระดับเก็บกัก
291.20 ล้าน ลบ.ม. หรือ 65.30% ซึ่งมีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกัน 21.84 % (ปีที่แล้วในช่วงเดียวกัน 126.556 ล้าน ลบ.ม.)

เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องและเป็นบริเวณทั่วไป ทำให้อาจจะมีน้ำบ่าไหลหลากในพื้นที่ต่างๆ ควรเฝ้าระวังในพื้นที่ราบลุ่มและเก็บของมีค่าไว้ที่สูง

โดย ชป. บุรีรัมย์