อรุณสวัสดิ์ชาวแฟนเพจ หลายคนอินกับความงามของพนมรุ้งและคำแก้วจากละครนาคีตอนอวสานเมื่อคืนที่ผ่านมา

หลายคนยังคาใจกับมนต์อาลัมพายน์ของพ่อหมอเมืองอินทร์ เท่าที่แอดมินฟังดูแปลจับใจความได้ประมาณว่า “ปล่อยคมเลื่อยไปตามสายลม ไปทำลายมันให้หมด ปล่อยคมเลื่อยให้แว่วยินงูก็จะอยู่ไม่ได้ งูไหนอยู่ใกล้ก็ให้ตายสิ้นสูญไปซะ ให้เลือดไหลออกมาจากทวารทั้ง 7” ประมาณนี้นะครับ (ถ้าฟังมาครบและฟังไม่ผิดอ่ะนะ)

ไม่แน่ใจว่าคำแรกเป็นคำว่า เลง(ปล่อย) หรือ สเลง(เสียง) ฟังไม่ชัด ดนตรีซาวเอฟเฟคกลบหมด 555

เลง จอัรรคลังตามคย็อลเติว เทอเวียออยม็อด

เลงจอัรรคลังลือเติว ปัวะเวียนองเนิวมันบาน ปัวะนาเนิวบีด ก็ออยเวียเงือบ ออยเชียมเวียแจ็ญปีทเวียรต็องปรัมปีล

* เพิ่มเติม* คาถาอาลัมพายน์

๑. มนต์บทนี้ มีมานานกาเล ตั้งแต่สมัยพระภูริฑัต ห่างจากปัจจุบัน น่าจะเป็นหลายๆล้านปี(โลกถูกทำลายเกิดใหม่ไมรู้กี่รอบ) มนต์ฉบับสมบูรณ์ ที่มนุษย์บันทึกไว้ จึงไม่น่าจะมีเหลือตกทอดถึงปัจจุบันได้

๒. เมื่อไม่มีบันทึกที่สมบูรณ์ จึงไม่อาจ แปลความหมายใดๆได้ ในละครน่าจะใช้เป็นบทคาถาสมมติของมนต์อาลัมพายน์
หมายเหตุ ขยายความสักนิด

พญาครุฑ เป็นเจ้าของมนต์บทนี้ และท่านก็เป็นผู้มีอายุยืน ปัจจุบันก็ยังอยู่ ใครก็ตามที่สามารถติดต่อท่านได้ ใครก็ตามทำให้ท่านมีเมตตา ผู้นั้นก็อาจขอเรียนมนต์บทนี้ ฉบับสมบูรณ์ได้

๓.ในปัจจุบัน ผู้มีพลังจิตสูงมีอยู่ มีครูบาอาจารย์เก่าๆข้ามภพข้ามชาติ มาสอนวิชาต่างๆแต่ดึกดำบรรณ ก็ยังมีอยู่ทราบมาว่า มนต์ อาลัมพายน์บทนี้ ก็ยังพอมีถ่ายทอดกันมาบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์นักในหมู่หมองู พวกหมองูทางอิสานและเขมรก็ได้รับถ่ายทอดสืบๆกันมา ต่างคนต่างหวงแหนนัก ด้วยความไม่สมบูรณ์ ปัจจุบันอำนาจของมนต์บทนี้จึงไม่โดดเด่น ใช้เพียง สะกดงู ให้ง่ายต่อการจับเท่านั้น

๔. มนต์บทนี้จะทำให้นาค หรืองูใหญ่ ที่ต้องอำนาจมนต์ จะอ่อนแรง งุนงงจนไร้อำนาจ(ชั่วคราว) ทำให้ง่ายต่อการจับ

๕. มนต์บทนี้มีผลต่อนาคและงูทุกชนิด แม้แต่พยาธิที่เกิดจากเมือกตม แต่ไม่มีผลต่อนาคที่เกิดแบบโอปปาติกะกำเนิด

ข้อมูลจาก https://writer.dek-d.com/gtpo/story/viewlongc.php?id=1055969&chapter=12

มนต์อาลัมพายน์นี้มีต้นกำเนิดมาจาก ภูริทัตชาดก หนึ่งในทศชาติชาดกของพระโพธิสัตว์ อ่านชาดกฉบับเต็มที่ 84000 พระธรรมขันธ์