เด็กอาชีวะบุรีรัมย์ เร่งพัฒนาหุ่นยนต์ หลังจากคว้าแชมป์หุ่นยนต์อาชีวะศึกษาประดับชาติ ประจำปี 2559 “พลังงานบริสุทธิ์ จุดประกายโลก” เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ABU Robocon 2016 Bangkok Thailand

****เมื่อวานนี้ (08 ก.ค. 59) ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจทีม “เซาะกราว โรบอท” ผลงานประดิษฐ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ประกอบด้วย

นายลภณ วัฒนาวงศ์สันติ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม /

นายพิทวัส วัฒนาวงศ์วิสุทธิ์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) สาขาอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม (ทวิภาคี)

และนายพิริยะ เจริญสุข นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ที่คว้าแชมป์หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU (ABU : Asia-Pacific Robot contest) ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559  (อ่านข่าว เก่งกาจผงาดโลก นศ.เทคนิคบุรีรัมย์โชว์เหนือคว้าแชมป์โรบอท)  “พลังงานบริสุทธิ์ จุดประกายโลก” โดยมีนายบุญเลิศ สัสสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ คณะครูอาจารย์ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงดูความพร้อมให้คำแนะนำ ให้กำลังใจในการปรับปรุง พัฒนาหุ่นยนต์ของทีม “เซาะกราว โรบอท” ให้พร้อมสำหรับเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ ABU Robocon 2016 Bangkok Thailand มีกำหนดจัดขึ้น ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 นี้

****ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ การสร้างนวัตกรรม มาอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพิ่มเวลาในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนออกมาในรูปของผลงานสิ่งประดิษฐ์ เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาหุ่นยนต์ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆให้สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งทีม “เซาะกราว โรบอท” ของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เป็นทีมที่อยู่ในต่างจังหวัดสามารถชนะเลิศเป็นแชมป์ในระดับประเทศ แสดงให้เห็นถึงความรู้สามารถไม่แพ้สถานศึกษาที่อยู่ในกรุงเทพ และเป็นนโยบายของสำนักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ต้องการขยายผลไปยังทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน

****ขณะเดียวกันนายลภณ วัฒนาวงศ์สันติ สมาชิกทีม “เซาะกราว โรบอท” บอกว่า การสร้างหุ่นยนต์ถือเป็นการเรียนรู้ในส่วนที่ยังไม่รู้ในห้องเรียน ได้ฝึกทำงานเป็นทีม นำอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบรวมกันให้สามารถใช้งานได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน มีการแบ่งงานกันทำตามความถนัดไปพร้อมๆกับอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อนำหุ่นยนต์ไปแข่งขันอยู่ภายใต้กฎ กติกา บังคับหุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจตามกรอบเวลาที่กำหนด ทำให้มีประสบการณ์ในสถานการณ์บังคับ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งในการแข่งขันนานาชาติทางทีมมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ในการสร้างชื่อให้ประเทศไทยและจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนักศึกษาอาชีวะ

****สำหรับรูปแบบการแข่งขัน ประกอบไปด้วย2 ทีม คือทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงิน มีเวลาการแข่งขันไม่เกิน 3 นาที แต่ละทีมจะมีหุ่นยนต์ 2 ตัว คือ Eco Robot และ Hybrid Robot โดยที่ Eco Robot จะไม่มีชุดขับเคลื่อนของตนเอง จะใช้แรงดันลม แรงแม่เหล็ก หรือแรงดันธรรมชาติ จาก Hybrid Robot ดันให้เคลื่อนที่โดยไม่มีการสัมผัสกันไปตามเส้นทางที่กำหนด

****ส่วน Eco Robot จะบรรทุก Wind Turbine Propeller จากจุดเริ่มต้น “Eco Robot Start Zone” ไปยัง “Wind Turbine Station” โดยผ่านเส้นทาง 3 เส้นทางได้แก่ เส้นทางที่ 1 เรียกว่า “3 Slopes and Hills” เส้นทางที่ 2 เรียกว่า “River” และเส้นทางที่ 3 เรียกว่า “Down hill” ในการเคลื่อนที่ของ Eco Robot นั้นจะต้องได้รับพลังงานมาจาก Hybrid Robot

****เมื่อ Eco Robot สามารถบรรทุก Wind Turbine Propeller มาถึง Wind Turbine Station แล้ว Hybrid Robot จะไปรับ Wind Turbine Propeller จาก Eco Robot หลังจากนั้น Hybrid Robot จะต้องปีนเสา Wind Turbine Pole เพื่อนำ Wind Turbine Propeller ไปติดตั้งที่ Wind Turbine Engine บนยอดเสา ทีมที่สามารถดำเนินการสำเร็จก่อนจะเป็นผู้ชนะในเกมส์ที่เรียกว่า “ไช”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์