เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย 26 สาขาวิชาเอก รวม 234 อัตรา

https://image.freepik.com/free-vector/background-of-children-learning-in-class-with-teacher_23-2147608736.jpg

(22 มี.ค.60) นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4

https://image.freepik.com/free-photo/happy-teacher-with-students-background_1098-2917.jpg

Designed by Freepik

รวมทั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 26 สาขาวิชาเอก รวม 234 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 สอบข้อเขียน สัมภาษณ์วันที่ 22-24 เมษายน 2560 และกำหนดประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560

https://image.freepik.com/free-vector/happy-teacher-teaching-math-background_23-2147570817.jpg

โดยการรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยในครั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ แต่ผู้สมัครจะมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้เพียงแห่งเดียว หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขันเกินกว่าหนึ่งแห่งจะถูกตัดสิทธิ์การสอบแข่งขันทั้งหมด และขอให้ผู้สมัครสอบทุกคนอย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือในการสอบได้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 0 4461 3034

https://image.freepik.com/free-vector/teacher-in-class-with-blackboard-behind_23-2147570318.jpg

สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งหมด 26 สาขาวิชาเอก 234 อัตรา ได้แก่

 • การเงินการบัญชี 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 7 อัตรา
 • คหกรรม 1 อัตรา จิตวิทยาแนะแนว 9 อัตรา
 • ชีววิทยา 5 อัตรา ดนตรีไทย 4 อัตรา
 • ดนตรีศึกษา 3 อัตรา ดนตรีสากล 2 อัตรา
 • ทัศนศิลป์ 2 อัตรา นาฏศิลป์ 16 อัตรา
 • บรรณารักษ์ 6 อัตรา ปฐมวัย 46 อัตรา
 • ประถมศึกษา 14 อัตรา พลศึกษา 4 อัตรา
 • ฟิสิกส์ 6 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา
 • ภาษาจีน 3 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
 • ภาษาไทย 45 อัตรา ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 อัตรา
 • ศิลปศึกษา 7 อัตรา
 • สังคมศึกษา 25 อัตรา
 • สุขศึกษา 11 อัตรา
 • และอุตสาหกรรมศิลป์ 3 อัตรา
https://image.freepik.com/free-photo/using-sitting-teacher-childish-jacket_1134-916.jpg

สุรชัย พิรักษา /สวท.บุรีรัมย์